Jeg er (via blant annet BadScience blogs) blitt gjort oppmerksom på at britene har bestemt at dette skal være opplysningsuke om homøopati. **Varsko: Ekstremt billig poeng følger.**

Det betyr vel at jo mindre vi skriver om det, desto mer effekt har det?

Ikke? OK, så får vi gripe anledningen vi også.

De fleste som gidder å lese her, vet sikkert mer enn nok fra før. Så jeg skal la være å gjenta alt om homøopatisk teori som magisk tenkning. I saklig, pedagogisk og forstandig format er det uansett dekket av Steven Novella. Med ørlite «snark»:

I would like people to be aware of the fact that homeopathy is a pre-scientific philosophy, that it is based entirely on magical thinking and is out of step with the last 200 years of science. People should know that typical homeopathic remedies are diluted to the point that no active ingredient remains, and that homeopaths invoke mysterious vibrations or implausible and highly fanciful water chemistry. I would further like people to know that clinical research with homeopathic remedies, when taken as a whole, show no effect for any such remedy.

In short, homeopathy is bunk. But here is a somewhat longer description of its history.

For dem som ikke har lest den før.

Alt dette vet de fleste. Så jeg tenkte jeg skulle minne om noen andre sider ved homøopati. For eksempel det David Colquhoun tar opp i anledning ukens tema:

The homeopathy industry reminds me of the cigarette industry. Now that they are discredited at home, they turn to exploitation of countries where they get less critical attention.

The most advanced fantastists of the homeopathy business met in the Netherlands on 6th and 7th June to hear about “Homeopathy for Developing Countries”. I was invited to attend by no less a person than Kate Birch (q.v.). The programme included the following.

 • Treating AIDS in Tanzania
 • Treating malaria in Tanzania
 • Treating malaria in Ghana
 • Treating malaria in Kenya (the notorious Abha Light Foundation)
 • “Homeopaths from Earth without borders” in Africa and South America. Chagas disease.
 • Vi minner om at det ikke finnes dokumentasjon for at homøopati virker mot noen verdens ting. Å benytte uvirksom behandling mot malaria, Chagas eller AIDS må kunne klassifiseres som i generøs tolkning grovt uetisk. Vestlige argument om at «det skader jo ikke» mister fort mening når man bruker de penger og den tid man har på en behandling som ikke virker, slik Seth Kalichman poengterer om bl.a. AIDS.

  At det ikke var nordmenn involvert i den konkrete konferansens papers er av mindre trøst. Det har vært nok av norske homøopater som tilbyr homøopatisk forsikring («vaksine») for og behandling av malaria. Og det er ikke lenge siden jeg så norske homøopater skryte av homøopatisk «forskning» på effekt mot malaria.

  Det er spesielt ironisk når man iblant støter på «homøopatisk vaksinasjon» mot sykdommer som malaria. Hvorfor? Jo, det finnes en stor, robust og aggressivt vaksinefiendtlig andel i homøopatimiljøer. Også i Norge.

  Vi har også sett eksempler på homøopater som innbiller sine pasienter at de kan behandle multippel sklerose. Og det stopper ikke der. Kommer man langt nok ned i «selv norsk» materie finner man dem som hevder de kan behandle så godt som alt. Det er ikke så merkelig når man ser på litteraturen. For å sitere fra reklamen:

  Boka presenterer mer enn 320 midler og forklarer deres medisinske egenskaper. Den gir også ei veiledning til hvordan homeopati kan behandle forskjellige lidelser, også alvorlige lidelser som astma, kreft, depresjon, ufruktbarhet, multippel sklerose, lungebetennelse, leddgikt og slag.

  For å nevne noe.

  Mens forskningsresultater altså ikke kan dokumentere at homøopati har effekt på noen ting. Og det ikke finnes noen kunnskapsbasert grunn til å anta at det skulle gjøre det heller.

  Jo, det er nok ikke noen dårlig idé med en opplysningsuke om homøopati.

  Og NIFAB og andre må gjerne lære av norsk Wikipedia hvordan det kan gjøres nøytralt.