For en tid tilbake gjorde jeg oppmerksom på en artikkel i Bioethics der Kevin Smith konkluderte med at det å bruke mer midler på homøopati var uforsvarlig. Artikkelen gikk selvsagt ikke upåaktet hen blant homøopatiens apologeter, som forsvarte seg etter beste evne. Smith svarte «nylig» under tittelen Homeopathy is unscientific and unethical. (Tilgang til tidsskriftet ser ut til å være vanskeligere enn vanlig, men full pdf er her.)

Det er bare et apropos til dagens sak om kjedelig etikk, tvilsom «journalistikk» og kyniske selskap som betaler for den. De fleste ville muligens reagere på moralen hos farmasøytiske selskap som reagerer slik mot kritikere?

A consortium of pharmaceutical companies in Germany have been paying a journalist €43,000 to run a set of web sites that denigrates an academic who has published research into their products.

Det er Andy Lewis som formidler saken videre fra Süddeutsche Zeitungs artikkel om «Homöopathie-Lobby im Netz». For ironisk nok er de aktuelle representantene for «big pharma» (denne gang) en serie større tyske tilvirkere av homøopatiske remedier.

Les hele.

(Også kommentert på forumet.)