Vi har lenge visst at NAV sponser mye interessant av utdanning. For eksempel kan du få sponset «utdanning» i å tolke meldinger fra levende og døde dyr. (Vi mangler data på om man også kan få støtte til å snakke med guder, engler og demoner, men det er kanskje mulig å forsøke?) Fri tanke har, i forbindelse med Ingen liker å bli lurt»-kampanjen de siste dagene tatt for seg fenomenet. Først ute er noen med mer reelle kunnskaper om dyr, som ikke virker veldig bekymret:

Dette savner jo rasjonelt grunnlag, men jeg oppfatter det som relativt harmløst så langt. Likevel er det selvsagt en fare for at det kan ta overhånd, sier hun.

Hun synes det er problematisk når folk i en sårbar situasjon blir utnyttet av ukvalifiserte folk med fantasifulle påstander.

Joda. Jeg sliter også med å bli videre bekymret (og blir snarere faglig interessert) når kyra formidler åndelige budskap eller vepsen forteller at den synes det var OK å bli drept, slik at vepseåndene deres kan vokte over drapskvinnen bedre. Det er den med «sårbare situasjoner» i mer enn én forstand som kan bli litt verre.

Når kjæledyr i praksis brukes som krystallkuler om eierens liv og sosiale kontakter, slik at «tolken» kan agere terapeut blir det ikke alltid like greit. Spesielt ikke når tolken følger «magefølelsen», hvilket i praksis gjerne vil si populærpsykologiske teorier om hva folk sliter med og hvorfor, og det omhandler spørsmål av litt mer seriøs art.

Det er kanskje den siste typen ting som gjør at jeg setter bittelitt mer fokus på påfølgende dags sitat av NAVs utsagn om at

Det som er viktig for oss er om det aktuelle kurstilbudet kan være egnet til å skaffe folk et høvelig arbeid

Det er helt sikkert riktig, både som tolkning av regler og som praksis. Vi er litt mer i tvil om hva «høvelig arbeid» egentlig kan få lov til å bety. Hva som helst som gir en tidligere trygdet en annen inntekt enn NAV? Uansett hva det potensielt eller reellt medfører for andre og uavhengig av sannhetsgehalt?

For å sette det der det hører hjemme, nemlig på spissen, kan vi låne øre til Tonjes «hjernedask» i sakens forbindelse:

Vi har et godt samarbeid med NAV. Noen av de 30 elevene som i mars starter på 3-årig utdanning på Pyramidespillskolen får utgiftene dekket av NAV, sier Kjell T. Ring i Pyramidespillskolen til Vredens Gnag.

Ponziparty

Det treårige kurset koster 74 000 kroner, og skal ifølge Ring gi en innføring i hvilke typer luftslott som er best egnet for salg til familie, venner og bekjente.

Det ville nok sikkert kunne fungere etter hensikten det også. For nok en gang å låne Tonjes enkle omskrivninger ville nok noen års erfaring gi bakgrunn for å si at:

«-Flere med Pyramidespillutdannelse dekket av NAV er kommet tilbake i arbeid etter mange år utenfor arbeidslivet, sier Ring.»

Plausibelt. Kommer til et kontor nær deg, snart.

Eller kanskje man skulle gjøre noe med reglene?

(Forøvrig bør alle se Tonjes genialt enkelt formidlede avkledning av en populær anti-vaksinasjonsløgn – og lese lenkene. Det er nemlig, som Alvin Brattli viser, enda verre enn du tror.)