Litt mytebusting og en repost fra Facebook i anledning rosa oktober:

Det spres med jevne mellomrom kjedemeldinger på Facebook hvor (som oftest) kvinner oppfordres til å poste et hjerte i statusen sin i solidaritet med bryskreftrammede, og for å spre bevissthet rundt brystkreft. Om noen spør hva statusen betyr, skal den som postet den ikke svare.

Hvordan man sprer bevissthet om noe ved å ikke si noe eller å snakke i gåter, er vi ærlig talt litt usikre på. Det er det mange andre som er også. Heldigvis er det mange som reagerer på kjedemeldingene med å dele oppfordringer til å heller donere penger til Kreftforeningen o.l. Tidvis blir det desverre også delt en status med svært villedende informasjon ang kosttilskudd:

«I stedet for å sende kjedebrev om å poste et ❤ synes jeg man skal spre informasjon om forebygging av brystkreft ved å fortelle at ca. 70 % av brystkrefttilfeller kan forhindres med et høyt D-vitamininntak. Forskning fra GrassrootsHealth viser at dersom kvinner har et D-vitaminnivå på ca. 150 nmol/l blir det 70% færre brystkrefttilfeller. For mange betyr det et inntak av 125 mikrogram D- vitamin hver dag hele året (=5.000 IU D-vitamin) i form av kosttilskudd. Man får ikke det fra mat. Jeg synes at man skal spre den informasjonen slik at kvinner har mulighet til å hjelpe seg selv. Brystkreftforeningen sier ikke noe om det….»

 

DETTE STEMMER IKKE.
For det første: Grassrootshealth er ikke en seriøs, forskningsbasert institusjon. Når det henvises til forskningsresultater fra  én institusjon, kan det kan være lurt å sjekke om disse og påfølgende råd går overens med annen forskning. Og det gjør det ikke. Det er slett ikke påvist en sikker sammenheng mellom høyt inntak av D-vitamin og redusert risiko for brystkreft, og definitivt ikke i den grad som beskrives i innlegget.

WHO: Vitamin D and Cancer

Should vitamin D supplements be recommended to prevent chronic diseases?

D-vitamin forhindrer ikke brystkreft

Et så stort inntak som anbefales her er dessuten godt over det som anses som trygt. D-vitamin er fettløselig og lagres i kroppen, og et høyt inntak over tid kan være skadelig. Anbefalt daglig inntak for voksne er 400 IE/IU (10 mikrogram). Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert at det øvre tolerable inntaksnivået til D-vitamin er 4000 IE/UE, (100 mikrogram), per dag for voksne. Overdose av D-vitamin kan føre til hyperkalsemi (dvs. for høye kalsiumverdier i blodet), noe som igjen gir symptomer som trøtthet/slapphet, dehydrering, kvalme, forstoppelse/diaré, hjertearytmier m.m.

VKM har satt sine grenser ut fra et føre var-prinsipp, så for å komme over et faktisk skadelig nivå må det nok mer til enn det som anbefales i posten. Likevel: hvis man vurderer de potensielle fordelene (sannsynligvis ingen) opp ulempene (bortkastede penger og i verste fall noen ganske kjipe bivirkninger), virker det uten tvil mest fornuftig å holde seg til anbefalt inntak. Og å ikke stole for mye på kjedemeldinger på sosiale medier.

 

Lyst til å gjøre noe som faktisk fungerer bedre enn kjedemeldinger og kosttilskudd?
Støtt Brystkreftforeningen
Støtt Kreftforeningen