Vi gratulerer det som i praksis var Skepsis modertidsskrift, Humanist (den gang «Human-Etikk»), med en altfor forsinket inntreden på den digitale arena. Noen nye og gamle artikler er allerede på nett, og flere vil følge fremover.

Fra siste utgave kan jeg jo noe nærsynt anbefale Thomas Holmes artikkel om Nyhetsspeilet, Skyggen fra ondskapens paraply. Thomas artikkel har utgangspunkt i en øvingsoppgave han skrev for mitt kurs i fjor høst, men er systematisk og grundig omarbeidet. (Her er fem andre i opprinnelig form: 1, 2, 3, 4, 5.) Og det er blitt en riktig lesverdig og leservennlig artikkel.

Thomas tar nemlig ikke bare for seg de temaene Nyhetsspeilet er best kjent for, men også mindre påaktede sider ved konspirasjonens åndelige sider:

Et eksempel på dette finner man i artikkelen «Homofili: Kåtskap eller kjærlighet?»14 hvor Nyhetsspeil-skribent Jarle Johansen gjør rede for hvordan «makteliten» har forvirret oss til å forveksle sex med «åndelig kjærlighet» slik at vi blir holdt nede i et «åndelig mørke». Overdreven seksuell aktivitet vil i følge Johansen tappe oss for «åndelig energi», og han bekymrer seg spesielt for de unge heterofile guttene som forveksler kjærlighet med nytelse av erogene soner i anus

Den hadde gått meg hus forbi. Jeg har fått med meg «satan-frimurer»-angsten, og andre har allerede nevnt de… litt mistenksomme holdningene som iblant dukker opp om en kjent minoritet. Men Thomas viser frem mer av den enn jeg helt har fått med før de siste tiders mer eklatante Holocaust-revisjonisme og sier dermed noe om hvor den er befestet:

Bahrami er ikke den eneste nyhetsspeilskribenten med sans for Sions vises protokoller. I artikkelen «Konspirasjonen bak svineinfluensa» skriver Åsmund Kaspersen om hvordan «Sions vise» ønsker å få minsket verdensbefolkningen.23 Svineinfluensaen er, i følge Kaspersen, skreddersydd for dette, den er et våpen for å avfolke verden.

Det er mye mer. Innholdet tilsier at her er det mye som kan og bør studeres i f.eks. en masteroppgave.

Pussig nok, og selv om den er langt klarere og krassere i sin kritikk enn hva du vil finne i de andre analysene (som var med på å utløse snodige teorier om NTNU og krigføring mot NySp) har denne også fått «godkjent»-stempel av Armin Bahrami på Skepsis forum.

Vi gratulerer Thomas med en fin artikkel, og ønsker redaktør Arnfinn velkommen på nett også med hovedbeskjeftigelsen sin. Følg med – det kan fort komme mye godt lesestoff hos Humanist.