Skeptikere går også på alternativmesse. Det er skammelig nok, spesielt yrket tatt i betraktning, en god stund siden jeg tok turen selv, men skeptikerne i det populærvitenskapelige programmet til studentradioen i Trondheim Radio Revolts Uillustrert Vitenskap tok turen nylig.

Og med en ikke alt for åpenlys mikrofon fikk de alternativbehandlerne i tale på en måte som etterhvert og dessverre virker nokså forutsigbar. Selgerne vet godt hva de ikke har lov til å si, men i «all fortrolighet» forteller de likevel at våset deres helbreder. F.eks. kreft:

Både frekvensbehandleren og haiolje-selgeren understreker at de ikke har lov til å si at de kan behandle kreft, men gjør det likevel ved å ordlegge seg på annet vis.

Haileverolje skal visstnok kunne «skru av blodtilførselen til svulsten», og frekvensbehandleren kan «behandle mennesket» og dermed også kreftpasienter.

Ingen av dem sa at de ikke kunne behandle kreft, tvert imot. Det eneste begge understreket, var at de ikke fikk lov til å behandle kreft. Dette gav sterkt inntrykk av at det kun var lovverket som hindret dem i å si rett ut at de kunne kurere kreft.

Du kan høre hele i to deler, med påstander, kritiske kommentarer og tilsvar herfra.