Amerikanerne har begynt å ta «nakenbilder» av folk på flyplassen i et forsøk på å forebygge terrorangrep, som om folk ikke allerede hatet flyplassikkerheten (som antakelig bare er en illusjon av sikkerhet) nok fra før. Ifølge New York Times har amerikanske myndigheter brukt over 40 milliarder dollar på sikkerhetstiltak på flyplasser siden 2001, tiltak som har utartet seg til å bli mer et teater. Å oppdage terrorister før det er for sent er nok ingen enkel sak, og gode råd er dyre. Som Skeptical Inquirer-redaktør Benjamin Radford påpeker er det imidlertid én gruppe som holder seg merkverdig tause omkring dette: De synske.
What do psychics have to do with national security? Everything — if they are real.
Mer om dette hos Discovery News.