Det er mange som vil bli kvitt uvaner, og kanskje minst like mange som vil bli kvitt en ekstra kilo eller ti. Hvor det er ønsker, strømmer folk til med «gode tips», gjerne for en liten pris. Som f.eks. røykekutt ved hypnose på DVD for 398,- fra en «idealistisk» Torgrim Holte.
Vi så at det nok var i overkant vidløftig av den godeste herr Holte å love noen videre effekt på røyking, og enda mindre at «9 av 10» skulle slutte. Det er snarere slik at slett begrunnede løfter om at «9 av 10» blir det ene eller andre mer karakteriserer ni av ti juksemakere enn resultatene de faktisk får. Men nettopp derfor forundrer det kanskje ikke at Holte også selger en tilsvarende «tjeneste» for slanking også?
Vel, la oss se om det har noe mer hold.
Først et åpenbart problem i den sammenheng som også hefter ved den første varen: Forskningen er på genuine behandlingsforsøk. Varen det er snakk om er en DVD man spiller av hjemme, når og om man gidder. Sjansen for en effekt av det første må forventes å langt overstige det andre. Hvilket ikke var så overveldende for røykekutt, så hvordan er det med slanking?
Det ser ikke så bra ut om vi begynner med de svakeste dataene. En større gjennomgang i Critical Reviews in Food Science and Nutrition kan fortelle at hypnose for vekttap (pdf, abonnement) har vært i bruk siden 1950-tallet, med semre resultat:

The majority of qualitative reviews,90,91 have, by and large, concluded that hypnosis has either no effect or a very trivial effect on weight reduction or the maintenance of treatment-induced weight reduction. …Recent meta-analytic reviews92-94 have yielded, at best, equivocal findings with respect to the role of hypnosis as an adjunct to cognitive-behavioral treatments of obesity.

Selv om kvalitative studier ikke forteller oss så mye, ser det altså ut til at de impresjonistiske negative funnene langt på vei støttes av senere studier. Det beste og kanskje siste vi har, er muligens en metaanalyse fra International Journal of Obesity i 2005, forfattet av Ernst og Pittler. Der scoret hypnoterapi klart best blant alternative behandlinger, men det var for det første lite å skryte av, og for det andre et godt stykke fra selvbehandling med en DVD:

A meta-analysis included six RCTs, which compared hypnotherapy plus cognitive-behaviour therapy with cognitive-behaviour therapy alone.58 The results suggested that the addition of hypnotherapy to cognitive-behavioural therapy leads to a relatively small reduction in body weight (Table 1). This corroborates the findings of an earlier meta-analysis, which, however, reported a larger effect size.

Det kan se ut til at grunnen til at den første metaanalysen hadde en større effektstørrelse er feil i analysen. Da bl.a. en del kalkuleringer ble korrigert, falt effektstørrelsen dramatisk. At senere metaanalyser finner en langt svakere sammenheng styrker denne kritiske tolkningen. Men uansett handlet selv denne svakere effekten altså om hypnose som et tillegg til CBT.
Det ser også ut til at hypnoterapi som vektlegger stressreduksjon har en svakt positiv effekt på vekttap sammenlignet med kostholdsråd alene. (Det samme kunne også den første oversiktsartikkelen fortelle).
I beste fall var det altså snakk om små effekter. Når vi vet litt om publikasjonsbias og tendensen til at positive funn rapporteres oftere, er det heller ikke snakk om overbevisende signifikante funn.
Hvilket vel ikke akkurat lover så veldig godt for en vare som etter hva jeg kan se ikke finnes forskning på i det hele tatt. De eneste studiene jeg ser ut til å finne som «ligner», er på selvhjelpstaper med eller uten «subliminal» påvirkning. Og de virker ikke i det hele tatt.
Og så er det muligens et lite aber. For hva med eventuelle bieffekter? Litteraturen rapporterer lite av sånt, men det kan ha noe med en systematisk svakhet ved psykologisk litteratur å gjøre. Og i den førstnevnte oversikten nevnes faktisk én som har sett også på denne siden:

With respect to safety, Haber et al.98 reported severe side effects (i.e., anxiety, depersonalization, dissociated states) among obese adolescents treated with hypnotherapy.

Hvilket det nok ikke er spesielt god grunn til å tro skulle skje med bruken av en DVD. Det er på den annen side heller ikke grunn til å tro at selv den marginale effekten vi ser når reell hypnoterapi bruke som tillegg til CBT skulle inntreffe ved bruk av DVD.
For dette er bare enda et udokumentert og mest sannsynlig virkningsløst produkt hvis slankende effekt nok kun gjelder for lommeboken. Til gjengjeld er det noen andres som fetes opp på en litt tvilsom måte.
Finnes det noe virkningsfull hypnoterapi mot slik grådighet?