Jeg påsto tidligere at jeg skulle droppe 14.oktober-påstandene nå. Det var vel en sannhet med én og annen modifikasjon. Litt må man jo følge med, for det er tross alt ikke utviklingen etterpå som er minst interessant. Og etter at Goodchild sist sto frem med sin tvil og usikkerhet, har hun nå fått ny kontakt. (Jeg er litt usikker på om denne lenken bringer direkte til «kanaliseringen» hver gang – den gjør ikke det hos meg – så det er kanskje bedre å finne den herfra.)
Beskjeden?

I korte trekk er beskjeden beroligende: 1) hun tok ikke egentlig feil, 2) hun blir ikke testet utover hva hun kan klare, og prøvelsene er bare bevis på status, 3) de har ikke (fullt ut) sviktet, siden de faktisk er her, bare usynlig.
Konklusjonen ble med andre ord omtolkning: De kom, men ikke på måten som ble ventet, og som i mye annen esoterisk ufologi ble det på usynlig vis, av hensyn til menneskenes manglende beredskap for en slik hendelse.
Eller med hennes egne ord:

First channelling since oct 14th.
1.Hello …. Not sure what to say, much talk and differences as to what happened … or didn’t. Need you to know, I for one, still LOVE you …handy to have an explanation straight from the horse’s mouth though.
We are with you in our splendour and Light. We do not expect you to understand for we had said in honour that we would do what we would do and then to great disappointment we did not uphold that honour. That is how it is seen through human eyes is it not?

Some eyes maybe … I just can’t help but KNOW you are of TRUTH although many are saying I have been deceived by the darkness. I have searched my soul and cannot go along with that, for immediately now I am back with you I feel the deep LOVE for you and my body is tingling with Truth.
We are most concerned for your well being dearest lady. We are aware of the enormous responsibility that has been placed on your shoulders. Yet, do you think we would have given you this position if we thought you could not uphold your spirit and your LIGHT?
Not really sure what that position is right now.
You are the one who has brought forth the understanding of what is to come. You listened to your soul and you listened to your reasoning. You heard from this that we are here and that this is just the beginning, just the way things should be.
I don’t feel any anger towards you. However I would like clarification, (and so would a few other million folks just quietly!). What exactly was the reason for the ‘no show’… big breath … over to you …
We are here; most of you can feel this in your being. It was proposed that we remain unseen due to the upheaval we would cause on your plane. There was much distrust from those who have been deeply influenced by those who remain in the dark on your planet and the decision was made to abort the actual appearance for the safety of your race.

Det var jo snilt av dem. Eller ikke, tatt i betraktning alle de enorme goder de skulle bibringe selv oss uberedte.
Uansett får vi med andre ord en nokså klassisk og typisk dissonansopprettholdende tolkning: Hendelsen inntraff på uventet og usynlig vis. Det gjør selvforsvar mulig, og innenfor bevegelser av den typen Festinger og andre så på, misjon en fornuftig strategi for å forsvare egen posisjon mot tvil. Jo flere som tror, tenker og sier det samme, desto mindre grunn til den nagende tvilen man iblant skimter selv i denne teksten.
Goodchild er selvfølgelig svært interessant som opprinnelse til profetier og (svake) forventninger til denne datoen. Men ikke mindre interessant er det å se hva som har skjedd på 14.oktober-bloggen. Her utvises en vidunderlig bredde i alternative teorier, nye forventninger og tolkninger av nyere hendelser. Her er merkelige lys, ufolandinger, britiske ufoarkiver som bevis på at vi blir gjort rede for nye avsløringer, nye kalendertolkninger og nye beskjeder.
Aller, aller best: Kommentarfunksjonen er skrudd på igjen, slik at alle de ulike responsene igjen er tilgjengelig!