Det står ikke så verst til med norsk rasjonalitet. Sammenlignet med andre land, bruker vi lite homøopati, tror lite på astrologi og er generelt positive til forskningsbasert medisin, melder Svein Sjøberg til forskning.no.

En større redegjørelse for ROSE-undersøkelsens funn finnes som pdf-fil her.

Som en oppfølging av Jenter og engler kan de interesserte lese noe mer i en annen artikkel hos forskning.no. De mest interesserte kan lese doktoravhandlingen den er basert på i pdf-format her.