Vitamin E: Et (forsiktig) slag i understellet

Vi har vært innom de nedskutte forventningene til vitaminkurer her tidligere, sist medblogger Arnesens gjennomgang av nyere forskning på vitamin E under tittelen Vitamin E: Et slag i luften. Siste nytt er at det muligens heller bør karakteriseres som et slag nedentil. Det er en oppfølging av SELECT-studien som er enda mer nedslående en tidligere knuste forhåpninger om preventativ effekt på prostatakreft: Extended follow-up of SELECT participants shows that healthy men with average risk of prostate cancer subjected to contemporary community standards of screening and biopsy who took a common dose and formulation of vitamin E (400 IU/d) have a significantly increased risk of prostate cancer. The observed 17% increase in prostate cancer incidence demonstrates the potential for seemingly innocuous yet biologically active substances such as vitamins to cause harm. Det kommer i tillegg til Eriks liste over forskning som viser nulleffekt på en rekke andre områder, men som også inkluderer funn av en annen mulig risiko: In patients with vascular disease or diabetes mellitus, long-term vitamin E supplementation does not prevent cancer or major cardiovascular events and may increase the risk for heart failure. For oss aldrende herrer med tynn økonomi er det en viss trøst i at det i alle fall er én ting mindre vi bør bruke pengene på. (Oppdatering: Da har Erik også blogget saken, hjemme hos seg selv. Sammen med andre relaterte saker, så stikk bortom.)

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Ukategorisert

Vitamin E: Et slag i luften

Et kostholdsmønster karakterisert ved en høy andel antioksidantrike plantematvarer (frukt, grønnsaker og fullkorn) har en overbevisende sammenheng (pdf) med lavere risiko for bl.a. hjerte- og karsykdommer og kreft. Selv om denne sammenhengen ikke nødvendigvis skyldes antioksidantene i seg selv, har mange en dyp og urokkelig tro på at også kosttilskudd med antioksidanter har tilsvarende helsemessige fordeler. […]

erik,

Kategorier: Medisin

Stikkord: 

C-vitamin og aldersrelatert grå stær

Det har lenge vært kjent at dyrestudier antyder at ekstra tilskudd av C-vitaminer kan ha negativ effekt på aldersrelatert grå stær. På en måte overraskende, ettersom én forvetning har vært det motsatte: Ved å redusere oksidativ skade på linsen, burde det virket beskyttende. Dyreforsøk og celleforsøk ser ut til å antyde det stikk motsatte av hva C-vitaminapostler håper på. Men usikre konklusjoner fra dyremodeller er én ting, påviselige effekter på mennesker en annen. I kohortstudier spriker resultatene i alle retninger. Det foreligger ingen klare svar ennå, utover at det later til å bli mindre og mindre sjanse for at vitamin C har noen spesielt beskyttende virkning. Spørsmålet er om det kan ha negativ effekt for en subpopulasjon. Det spørsmmålet ble stilt i en ny studie i American Journal of Clinical Nutrition (pdf). […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Medisin, Psykologi

Multivitaminer ingen beskyttelse mot alvorlig sykdom

Jeg kunne «tatt en NIFAB» her og rapportert gladmeldingen: Det ser ikke ut til at det å ta multivitaminer øker forekomsten av kreft eller hjertelidelser. I motsetning til en rekke studier på antioksidanter ser det nemlig ikke ut til at det å være noen klart negativ trend av det muligens vanligste kosttilskuddet. Den kjedelige nyheten for alle som betaler for sånt i håp om gode langtidseffekter, er at det ikke er noen positive heller. I alle fall ikke i en populasjon av 161 808(!) postklimakteriske kvinner som ble fulgt opp for kreft og hjertelidelser i åtte år: After a median follow-up of 8.0 and 7.9 years in the clinical trial and observational study cohorts, respectively, the Women’s Health Initiative study provided convincing evidence that multivitamin use has little or no influence on the risk of common cancers, CVD, or total mortality in postmenopausal women. For dem som vil lese hele artikkelen i Archives of Internal Medicine, er den her. Men det enkleste og mest opplysende er nok å lese den på VG Nett hvor Bodil Fagerheim (nok en gang) gjør en utmerket jobb med å fortelle og sette inn i en sammenheng. Gode lenker har hun også. Og kostholdsrådene? De er fortsatt de samme gamle: Spis balansert og sunt, mindre kjøtt og mer frukt og grønt. Er det bare meg som leser riktige steder, eller har helsejournalistikken tatt seg opp i kvalitet – på nett?

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Media, Medisin

E-vitaminer og selentilskudd ingen beskyttelse mot prostatakreft

SELECT – et større forsøk med E-vitamin og selen som potensiell beskyttelse mot prostatakreft – ble nylig avbrutt. National Cancer Institute kan fortelle at på tross av lovende data fra andre forsøk, var det ingen positiv effekt å spore av tilskuddene. Derimot var det et lett grunnlag for bekymring: a small but not statistically significant […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Medisin

Vitamin C i kreftbehandling – et varsko

Gårsdagens kjedeligste alternativbehandlingsnyhet var utvilsomt at naturmedisin kan påvirke kreftbehandling negativt. Det er ikke uventet, og det er viktig at det forskes skikkelig på det, fordi svært mange kreftpasienter bruker kosttilskudd, naturmedisin og diverse remedier ved siden av behandlingen. Og de sier alt for sjelden fra til behandlende lege, som i alt for få tilfeller […]

Asbjørn Dyrendal,

Kategorier: Alternativ behandling, Medisin

Nyhet: Elektronisk skjema for klager på alternativ behandling

Lov om alternativ behandling trådte i kraft i 2004, og erstattet Kvakksalverloven. Den nye loven har sine gode og dårlige sider, men det store problemet er at den i liten grad blir håndhevet. Dette henger igjen sammen med at det er noget uklart hvem som skal håndheve den. Helsetilsynet har bare tilsyn med helsepersonell, og det finnes ikke noe tilsvarende tilsyn for alternativmarkedet. Forbrukerrådet er oftest riktig adresse når det gjelder villedende markedsføring, mens Mattilsynet eller Legemiddelverket kan være aktuelt i andre saker, men de har begrenset kapasitet. Ved alvorlige lovbrudd er det politiet som er riktig instans, men de vil neppe prioritere sakene med mindre det er snakk om alvorlig personskade eller dødsfall. Videre har utøverforeningene etiske råd hvor man kan sende klager. Hva slags sanksjonsmuligheter disse har overfor  medlemmene sine vil variere fra forbund til forbund. […]

Pippi Nylehn,

Kategorier: Alternativ behandling

Stikkord: , ,