Spoiler: nei.

Homeopati markedsføres gjerne som en «naturlig» behandling, som «styrker kroppen». Når man tar en nærmere kikk på hva homeopati derimot er, så blir det hele ganske absurd. (og om man tar en kikk på hvor godt dokumentert virkning det har, så hjelper ikke det på inntrykket)  Enkelte homeopatiske remedier tar det absurde litt lenger. Ett av disse er Oscillococcinum [uttales osillokokksinum], som brukes i behandlingen av forkjølelse og influensa. Det er, i følge produsenten, ett av de mest solgte homeopatiske remediene i verden. Og det har 100-års-jubileum i år.

Den (såkalt) aktive ingrediensen i Oscillococcinum er Anas Barbariae Hepatis et Cordis Extractum. Eller på norsk: ekstrakt av hjerte og lever fra and. Virker det merkelig å behandle forkjølelse med andelever? Det blir ikke bedre når man vet hvorfor.

Ideen bak Oscillococcinum ble født i 1918, da influensaepidemien spanskesyken herjet. Den franske legen Joseph Roy undersøkte smittedes blod med mikroskop, og observerte at det inneholdt små, runde legemer (cocci) som beveget på seg (oscillerte). Dette måtte være årsaken til sykdommen, mente han. Men: ingen andre, hverken før eller senere, har observert disse cocciene. Influensa skyldes et virus, men dét ble ikke oppdaget før på 30-tallet. Hva Roy så i mikroskopet er usikkert. Sannsynligvis var han en dårlig mikroskopist, og observerte rett og slett små luftbobler.

Senere observerte Roy også disse cocciene i blod og organer fra folk med herpes, vannkopper, eksem, helvetesild, revmatisme, tuberkulose, meslinger og kreft. Han mente han hadde funnet opphavet til ALL sykdom. Og i leting etter en kur fant han etterhvert coccier i hjerte og lever fra and – og bestemte seg for at dette var et godt utgangspunkt for et homeopatisk remedie.

Dette var – på realtivt vaklende grunnlag – basert på ett av de homeopatiske grunnprinsippene om at «likt kurerer likt». Er du dårlig skal du ta et preparat hvor den aktive ingrediensen gir samme symptomer som sykdommen/lidelsen. Kaffe mot søvnløshet er et klassisk eksempel, eller giftig eføy mot utslett. Et like viktig grunnprinsipp er fortynning; jo mer fortynnet et preparat er, jo sterkere medisinsk virkning vil det ha hos den syke.

Fremstillingen av Oscillococcinum er illustrert her, og sluttresultatet er et produkt som består av 1 del andeekstrakt per 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 deler vann. Du må kjøpe flere milliarder med pakker med Oscillococcinum for å få i deg et eneste molekyl av den «aktive» ingrediensen. Homeopatene forklarer dette med at fremstillingsmetoden gjør at vannet «husker» virkestoffene som har vært i det.

Vi er skeptiske.

PS: influensavaksine forebygger slik at du slipper å bli syk, og koster fort mindre enn en pakke med Oscillococcinum!

Kilder, videre lesning:

Science-Based Medicine: Ososillyococcinum and other Flu bits

Forbes: Homeopathic Flu «Cures» and dead Ducks

Respectful insolence: Boiron, oscillococcinum and homeopathy: Why courts do not decide science

Skeptic’s Dictionary: Oscillococcinum

Homeowatch: The True Story of Oscillococcinum