De siste par årene har det vært mange spesielle påstander om HAARP. Jeg ble for eksempel først klar over Per-Aslak Ertrevågs noe spesielle virkelighetsoppfatning da jeg tilfeldigvis surfet gjennom radioen og fikk høre noen snakke lenge, uavbrutt og uten kritiske merknader (blant mye annet) om «tankekontroll» fra tårn i Alaska.

Senere fikk jeg sett litt nærmere på det, og oppdaget at selvfølgelig fantes det varianter som dro Nikola Tesla inn i det også.

Vi har sett litt på noe av det i Skepsis før, så det passer veldig godt at fysiker Alvin Brattli har sett mer detaljert på den fantasifulle fysikken i påstander om at HAARP forårsaker jordskjelv.

hovedsidene, som det dermed plutselig ble litt liv i igjen. Stikk over og les. God fornøyelse.