Arrangørene av opplysningskampanjen 10:23 og skepsiskonferansen QED serverer oss i dag nok et tips i rekken av morsomme ting man kan gjøre med homøopati. Noe for neste juleverksted?

Vodkaen er «potentisert» til en 30C-uttynning, dvs. at du må drikke 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 molekyler vann for å få i deg ett molekyl vodka. For å få plass til så mye vann vil du trenge et basseng som er 30,000,000,000 ganger jordens størrelse. Skål for den!