Siste blogg om sjøormer på en stund (men fortsatt savnes forslag til svar på spørsmålet fra i går)…

Fra tid til annen skylles rester av sjøuhyrer i land, noe det finnes atskillige billedbevis for.   

Spørsmålet er imidlertid mindre om disse eksisterer, hvilket de altså vitterlig gjør, enn hva i all verden vi her snakker om.

Når vi ser på bilder som det under, forstår ikke noen enhver at dette være en sjøorm, nærmere bestemt en plesiosaur? Ikke-manipulerte fotografier kan da ikke lyve?

Kadaver av et ekte havdyr

Kadaver av et ekte havdyr

Siden kadaverdisiplin synes å være på vei ut av den norske skolen, får Skepsis ta saken.

Før man våger seg på noen konklusjon om slike vesner, kan det være greit  å minne  om hva et kadaver er. Enten man nå liker tanken eller ei, er det ikke til å komme forbi at døde dyr begynner å råtne og gå i oppløsning. Saken blir ikke bedre for de kjøttrike delene av en kropp at andre deler av næringskjeden forsyner seg.

Resultatet er at dyr som normalt har en stor og tykk kropp og et noe mindre hode, kan se ut som et langt og tynt dyr med stort hode.  Eller at et normalt hode med vanlige tenner kan minne mer om et nebb, ihvertfall på bilder.

Dyret som er avbildet over viser seg ved undersøkelser av skjelett og kroppsbygning å være en brugde. Altså en imponerende stor – og helt ufarlig (hvis du ikke er plankton) – hai.

Brugder kan bli godt over 10 meter og har såpass mye kjøtt som kan bli borte, at kadavre fort antar helt andre former enn levende eksemplarer.  Muligens handler mange eldre påstander om sjøorm  om brugder som er skylt i land.

Etter noen uker i sjøen vil det, ikke minst når det henges opp, vise en rekke trekk som kan minne om en plesiosaur.

Mens kryptozoologene kan følge det kjente mottoet om at hvis noe ligner,  så er det, må noe som kjedelig som ekte zoologer bruke andre spilleregler. Det er derfor også bildet under får en annen respons i fagkretser enn hos de mer kreative.

Sjøormkadaver - 2

Det vi snakker om her er rett og slett det beryktede «Moores’ monster», oppdaget på en strand i California i 1925.  Spekulasjonene om hva denne tilsynelatende blandingen av en plesiosaur og en elefant kan ha vært, gikk høylydt i mange år. Og det trekkes fortsatt fram i enkelte sammenhenger som bevis på eksistensen av havmonstre.

I realiteten har vi å gjøre med et dyr som du kan støte på i mange havområder. Det dreier seg imidlertid heldigvis om noe ganske fredlig, rett og slett en såkalt nordlig kjempenebbhval (Berardius bairdii)

Siden hodeskallen er tatt vare på av California Academy of Sciences, er det ikke veldig vanskelig å fastslå identiteten.

Behovet for mer kadaverdisiplin i media og skoleverk vil nok likevel fortsatt være stort i årene fremover.