En ny studie i Maternal and Child Health Journal har undersøkt

provider-based complementary/alternative medicine use and its association with receipt of recommended vaccinations by children aged 1–2 years and with acquisition of vaccine-preventable disease by children aged 1–17 years.

De alternative behandlingene i undersøkelsen var kiropraktikk, naturopati, akupunktur og massasje. I kortform og med variasjoner: Familier som brukte alternative behandlinger på barna, eller på de voksne var mindre tilbøyelige til å følge vaksinasjonsprogram og mer tilbøyelige til å få de sykdommene vaksinene beskytter mot.

Det er flere svakheter ved studien, hvorav mange er diskutert i studien selv, og Orac har også diskutert dem kort. Blant annet er det en studie foretatt i en stat der alternativ behandling, ikke minst naturopati, står spesielt sterkt. Hvor generaliserbar informasjonen er, er dermed et stort spørsmålstegn.

Men det ville unektelig vært svært interessant å finne ut mer. Hvilke utslag gir det i Norge?

(Via Respectful Insolence.)