Manglende registrering og manglende åpenhet rundt medisinsk forskning fører galt avsted. All medisinsk forskning bør registreres, og alle resultat bør rapporteres. Eller, som det heter i kampanjen All Trials Registered, All Results Reported:

Thousands of clinical trials have not reported their results; some have not even been registered.

Information on what was done and what was found in these trials could be lost forever to doctors and researchers, leading to bad treatment decisions, missed opportunities for good medicine, and trials being repeated.

All trials past and present should be registered, and the full methods and the results reported.

We call on governments, regulators and research bodies to implement measures to achieve this.

Du kan (og bør) undertegne oppropet nå.

Selv om det skal mer til for å få ønskede resultat enn underskrifter, hjelper det jo bittelitt på optimismen at EUs «rapporteur har kommet ut til støtte for en slik lovgivning, og at og Glaxo-Smith-Kline har undertegnet oppropet.

Fortsatt er det praksis som teller.