Dette er astrofysikeren Oddbjørn Engvolds manuskript for et kåseri han holdt i programposten Verdt å vite 30/11-96

av Oddbjørn Engvold


Som astronom og astrofysiker blir jeg ofte spurt om mitt syn på astrologi. Den kulørte pressens ukentlige horoskoper må anses å være troskyldig underholdning. Men som all annen overtro antar også astrologien tidvis lite tiltalende former og proporsjoner.

Astrologi betyr stjernetydning og bygger på antagelser om verden og universet som var rådende for noe over 2000 år siden. Astrologien har ikke endret seg som resultat av økt erkjennelse om naturen og oss selv. Men snarere og i stedet har den tatt opp i seg andre og tilstøtende, delvis nye okkulte retninger.

Astrologene søker likevel å gi inntrykk av at deres virksomhet er vitenskapelig fundert, – samtidig som de bryter grovt med vitenskapens krav om fyllestgjørende bevis, eller begrunnelse, for de påstander som fremsettes.

Nøkkelopplysninger for astrologer er eksakt tid og sted for fødsel. Dette sammenholdes så med retningene til sol og planeter på det aktuelle tidspunkt. Om vi nå skulle søke å anvende vitenskapelige mål og kriterier på astrologien må vi spørre hva det er ved planetene som virker på barnet ved fødselen?

Hvis det er kjente krefter det dreier seg om, så må det være gravitasjon eller magnetiske krefter, eller kanskje har vi å gjøre med lyspåvirkning? Men hvorfor er fødselsøyeblikket så viktig? Barnet vil høyst sannsynlig være enda lettere å påvirke i fosterstadiet, – før fødselen. Eller, hvorfor ikke heller velge selve unnfangelses-øyeblikket?

Tyngdekraften mellom to legemer avhenger av legemenes masser og avstand. Tyngdekraften fra jordmoren som virker på barnet vil være sammenlignbar med, og betydelig større enn, den som skyldes, henholdsvis, planetene Venus og Saturn. Så, kanskje astrologene heller burde ta hensyn til om jordmoren var liten og lett, eller stor og tung?

Man kan i dag navigere romsonder gjennom vårt solsystem med en utrolig høy presisjon. Slik navigasjon baseres på presise beregninger av gravitasjonskreftene fra sol, planeter og deres måner. Det er så langt ikke noe påviselig avvik i kursen til, eksempelvis, romsonden Voyager 2, som etter snart 20 år har tilbakelagt en distanse på over 6.5 milliarder km utover i vårt solsystem. Det finnes ikke noe grunnlag for å anta at finnes til nå ukjente krefter fra de nære himmellegemer som påvirker hverken romsonder eller deg og meg her på jorda?

«Men», sier astrologen, «forutsigelsene stemmer jo!» Da så! – Nå har det seg så at det er blitt gjort seriøse eksperimenter for å etterprøve akkurat dette med hvor godt forutsigelsene stemmer. Den trolig best kjente undersøkelsen ble lagt opp og utført av en gruppe anerkjente fysikere, statistikere, psykologer, i samarbeid med velrenomerte astrologer. Astrologene uttalte på forhånd at forsøkene var blitt tilrettelagt slik at de ville gi en rettferdig test på horoskopenes holdbarhet. Resultatene fra denne testen er fremlagt og detaljert beskrevet i det internasjonale tidsskriftet NATURE i desember 1985. Kort fortalt var resultatet at treffprosenten i forutsigelsene om menneskers personlighet den samme som forventet ved ren tilfeldighet. Forutsigelsene viste seg å være totalt verdiløse.

Lar vi oss likevel bløffe av astrologien? Tja, kanskje vi gjør det. Astrologer her i landet hevder selv at de kan livnære seg som bl.a. næringslivsrådgivere. Vi får tro at det ikke er råd fra astrologer som har slått feil og ført til problemer i enkelte banker, eller til konkurser i noen av våre større bedrifter. I alle fall, hvis astrologene kjenner de riktige svarene burde de kunne gjøre stor lykke som aksjespekulanter.

Astrologi er en blanding av humbug og overtro. Den morer noen, og den oppleves som tåpelig og dønn kjedelig av andre. Kunne det tenkes en mer spennende vri på denne formen for spådomslek, – som ville kunne gi et mer tilforlatelig skinn av høyteknologi og vitenskap? Ja, for eksempel, hva om man i stedet sjekket de jetologiske forholdene i fødselsøyeblikket? Dvs at man skaffer seg informasjon om avstand og retning til alle større jetfly i luften verden rundt. Den samlede tyngdekraften fra flyene beregnes så fra data som innhentes fra kontrolltårnene verden over.

Det må innrømmes at det vil være vesentlig mindre anstrengende å spå i kaffegrut, dessuten vil det være mye billigere, og like meningsfylt som både astrologi og jetologi, – om også det siste skulle vise seg å slå an. Å spå i kaffegrut vil dessuten være hyggeligere, særlig siden man da kan nyte en god kopp kaffe først.