Jeg har forbrutt meg. Og bekjenner min brøde. Til mitt forsvar skal det sies at høyere plasserte – og langt mer tvilsomme – kjettere kunne ha gjort jobben selv. Men jeg har altså glemt å annonsere at i kveld feirer Kjettersk kjeller 666. Eller sagt på annet vis: Det er 6 år, 6 måneder og 6 dager siden Kjettersk kjeller så dagens lys, ehh, begynte å feire mørket.

I kveld med å se nærmere på frimureriet, med min aldeles utmerkede og svært kjetterelskende kollega (medforfatter, redaktør etc) Henrik Bogdan som veiviser. Under tittelen Frimureri: Skummel konspirering eller selvutvikling i dress?

Nå ble dere vel spent på hvilket svar han gir…

Etterpå blir det «paneldebatt over det viktige og aktuelle spørsmålet «Bør kjettere brennes på bålet?» Her vil vi også spørre våre gjester, som tydeligvis er godt orienterte om kjetteri, til råds.»

Den som bor i Oslo og skynder seg, rekker arrangementet. Det er som «vanlig» de siste gangene på M3 Mat & Bar i Maridalsveien 3, starter klokken 19. Man må fortsatt være minst 18 år for å slippe inn, og en cover charge på 70.- skulle vel holde konspira, sannhetssøk spesielle elementer på avstand.