Nix. Dere får ikke en artikkel om dette her i dag. Derimot er det (nok en gang) blant de helt sentrale temaene i et kurs jeg og Jesper Petersen kjører dette semesteret under koden «RVI 2125 Vestlig samtidsreligion». (Pensumlister finner man herfra.)

Jesper begynte på tirsdag og jeg begynner min undervisning i morgen (Auditorium D13, Dragvoll klokken 1015-12) med den første runden om konspirasjonsteori og konspirasjonskultur. Jeg kommer til å bruke et sted mellom 5-7 ganger hvor konspirasjonsteorier ikke er helt uvesentlig tema, med beslektede varianter. Og ikke minst ligger det noen sentrale moment til kontekst og forståelse i det Jesper kommer til å gjøre. Så blir det litt annet snacks innimellom.

Timeplan for de spesielt interesserte under folden. Så får jeg fortsette å la meg inspirere til i morgen med Paradigms of Paranoia.

(Foreløbig) lektionsplan RVI 2125: Høst 2009

1. uge (35) Tir 10-12 Introduktion: Nye religioner og det kultiske miljø
A. Fre 10-12 Introduktion: Konspirationskultur
2. uge (36) Kultiske miljøer, selv-religion, New Age og ’spiritualitet’
B. Konspirationskultur: Barkun

Øvingsopgave Udleveres på web 1/9 – indleveres 6/10

3. uge (37) Historisk kontekst: Religion og modkultur 1800-2009 – forbrugskultur, populærkultur, alternativkultur

C. Konspirationskultur: Hjernevask

4. uge (38) Satanisme: Det sataniske miljø

D. Konspirationskultur – Satanic Ritual Abuse1: konspirasjonsteori innbakt i religion

5. uge (39) Satanisme: Traditionskonstruktion og legitimering

E. Konspirationskultur – SRA2: konspirasjonsteori om religion

6. uge (40) Satanisme i/som/og populærkultur: Mainstreaming?

F. Alternativ behandling: Alt. behandling og/som religion/magi (evt. gjesteforelesning v/Øystein Sørensen: Illuminati-teorier i historien. I så fall forskyves resten.)

7. uge (41) UFO-miljøet: Pseudovidenskab og UFO-religioner

G. Alternativ behandling: Alt. behandling i det kultiske miljø og i konspirasjonskultur

8. uge (42) Gesteforelesninger m/ Egil Asprem: Esoterisme: Begrebet

H. Egil: Esoterisme: Historik og Crowleyana

9. uge (43) UFO: konkrete grupper

I. Sociologisk teori: Rekruttering, socialisering og frafald

10. uge (44) Ny-paganisme: det neo-pagane miljø

J. Sociologisk teori: Typologier og New Age

11. uge (45) Ny-paganisme: Wolf-age pagans & hvid paganisme

K. Dommedagsbevægelser og kollektivt selvmord

12. uge (46) 10/11 Opsamlingsseminar
L. 13/11 (Gjesteforelesning?)
Eksamen Udleveres på web 9/11 – afleveres 7/12
13. uge (47) Eksamensseminar 2-4 timer; vi finder passende tidspunkt og lokale

I tillegg kommer oppgaveseminarer ved Jørgen Lie.