Jeg brukte deler av gårsdagen på å lage ferdig denne saken til hovedsidene. De som leser her jevnlig kan hoppe over. Det er stort sett en sammenskriving av ting jeg har skrevet om på bloggen separat. Med litt påfyll hist og her.

Hvilket opprinnelig var en del av idéen med å ha annet enn korte kommentarer her: At det kunne være forsøksvis utskriving i brokker av ting som skulle settes sammen andre steder senere. Så langt er dette nummer to i rekken…

Men det blir mer konspirasjonsteori på hovedsidene senere. Blant annet, over sommeren en gang, en ny masteroppgave om konspirasjonstenkning i tidsskriftet Visjon.