Det er varmt om dagen, og ikke helt lett å tenke langsomme og tungtveiende tanker. Ikke en gang om det jeg skulle skrevet om i dag. Så jeg har gjort klar litt tyngre, og tankevekkende, om selvhjelpslitteratur bort på Skepsis hovedsider.

Min utmerkede masterstudent Per Øyvind Solvang har lest, tenkt og skrevet. Og resultatet ble godt. Artikkelen er lang, og det er en del partier som kanskje kan virke tunge, men det er vel verdt lesningen. Nok spesielt for dem som ikke har sett så mye kritisk diskursanalyse i praksis før.