Fædrelandsvennen (”Fevennen”) presenterte oss i går for en såkalt ”kvantemedisiner”  som holder til i Spangereid og Kristiansand.

Etter å ha jobbet i helsevesenet i 14 år har hun nå tatt én – 1 – dags opplæring i ”kvantemedisin”, dvs. i å håndtere et apparat som…

” hevdes å kunne måle frekvensen på en energi, en slags radiobølger, som strømmer fra alle cellene i kroppen. Dermed får kvantemedisineren en grafisk framstilling på laptopen som viser hvilke celler som sliter eller er overbelastet. Deretter kan kvantemedisineren sende impulser via maskinen inn til cellene, impulser som får svake celler til å bli sterkere igjen.”

Avisen gjør oss oppmerksomme på at…

”Det fins overhodet ingen vitenskapelig godkjent dokumentasjon på at kvantemedisin virker, og selv i miljøer for alternativ behandling har man vært skeptiske til å innlemme kvantemedisinere. ”

Allikevel stilte hun til et nettmøte som varte i flere timer, og hvor hun ble møtt av en god del skeptikere, deriblant nysgjerrige medlemmer av vårt eget diskusjonsforum. Der dukket det opp en del interessante svar, slik som at denne maskinen kunne kurere alt fra AIDS til kreft, og senere antydet hun at det kanskje kan brukes også ved hjertestans, og ikke minst ME, som hun selv ble kurert for. Vi har jo hørt dette før, kort sagt: En kur for alt

Noen burde kanskje tilby et dagskurs Lov om alternativ behandling av sykdom mv. istedet?

Ǥ 6. Behandling av allmennfarlige smittsomme sykdommer

Behandling av sykdom som i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 1-3 er å anse som allmennfarlig smittsom sykdom, skal kun utøves av helsepersonell. »

§ 7. Behandling av alvorlige sykdommer og lidelser

Behandling av andre alvorlige sykdommer og lidelser enn dem som omfattes av § 6, skal heller ikke utøves av andre enn helsepersonell.”

Vi fikk i tillegg servert svar som inneholdt elementære ingredienser i enhver oppskrift for kvakksalveri; ”bevisene” består av anekdoter og vitnesbyrd, forklaringene høres tekniske og vitenskapelige ut, og det er mektige krefter (skolemedisinen) som prøver å kneble henne  (bruken av ordet ”kvante-” bør i seg selv tenne varsellamper!)…

Nettmøtet er avsluttet, men alle spørsmål og svar er foreviget av ”Gnisten”her på Skepsis forum. Det er fredagshumor så godt som noe!