Det er høst, det er vått, rått og travle dager for noen og enhver. Så også for gjesteblogger Erik Arnesen som likevel har bitt seg merke i følgende sak:

For noen uker siden ble som nevnt Forskningsdagene arrangert over hele landet. På denne tiden av året starter også sesongen for de såkalte «Alternativmessene», med «Den Store alternativmessen» i Lillestrøm som et «klimaks» i desember. Sist helg var det for eksempel alternativmesse i Tønsberg, som kunne by på alt fra naturmedisin til astrologi og klarsynthet, samt utallige former for healing og andre «alternative», pseudovitenskapelige terapiformer. Og for 300 kroner kunne man få oppleve 30 minutter med kvantemedisin.

I siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening, fortelles det nå at Rådet for legeetikk tidligere i år har vurdert en klage på en lege som har tilbydd nettopp såkalt kvantemedisin i sin praksis.

Det er Vinjar Finnebø fra NAFKAM i Tromsø som har vurdert dette, og han

» konkluderer i sin utredning med at den dokumentasjon som er fremlagt, ikke gir grunnlag for å hevde at metodene har vist seg effektive i diagnostikk og behandling av sykdom.»

Konklusjonen fra Rådet ble dermed:

«Ut fra den dokumentasjonen som foreligger, mener rådet at de kvantemedisinske metodene som innklagede lege benytter, ikke oppfyller de nødvendige kravene til dokumentasjon. Derfor ble konklusjonen at det er i strid med etiske regler for leger, kapittel I, § 9, 2. ledd å anbefale og å bruke dem i diagnostikk og behandling. Rådet vil derfor uttale kritikk overfor innklagede lege.»

Hva konsekvensene blir for denne legen er ukjent. Rådet har tilsynelatende så langt bare «uttalt kritikk». I vedtektenes §10 kan det leses at:

«Hvis Rådet mener at en lege har overtrådt Etiske regler for leger, kan det uttale kritikk overfor legen og/eller gi legen en irettesettelse. Videre kan det gis pålegg om at de påklagede forhold beklages og/eller bringes til opphør.

Hvis Rådet mener at en lege på en særdeles graverende måte har overtrådt Etiske regler for leger slik at han/hun bør ekskluderes av Legeforeningen, sendes saken til sentralstyret med forslag om eksklusjon. Også i tilfelle en lege ikke vil rette seg etter en avgjørelse i Rådet, kan eksklusjon foreslås.»

En kan jo håpe at kritikken tas til etterretning, og at den virker demotiverende på videre kvakksalveri.

Men man bør merke seg at det er bare autoriserte leger som berøres av Legeforeningens etikk, deriblant bestemmelsen om at » Legen må ikke gjøre bruk av eller anbefale metoder som savner grunnlag i vitenskapelige undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk erfaring.» For alle andre – i hvert fall sjarlatanene – er det selvsagt fritt fram.

De kan nemlig godt komme med store ord og helsepåstander så lenge de ikke utgir medisinske helsepåstander, dvs. påstander som har et vitenskapelig grunnlag. Skal en være ekstra pessimistisk vil alternative behandlere bruke dette vedtaket som et slags Galileo-argument («argumentum ad misericordiam»), altså at de blir strupt og undertrykt av det trangsynte «etablissementet» og legemiddelindustrien for deres forsøk på å bryte ned det «biokjemiske paradigmet».

Vi har sett på dette før (for eksempel her). Kvantemedisinerne hevder de kan påvise alt, og helbrede alt, ved å sette «cellefrekvenser» i «balanse», osv (og siden kvanteteori sier at universet oppfører seg litt merkelig og uforutsigbart kan vel alt være mulig, eller hva?)… I tillegg følger de selvsagt alle pseudovitenskapens prinsipper helt etter boken. Blant annet ved å dra retorisk veksel på vitenskapelig terminologi («kvante» og «energi»), slik at det skal høres seriøst og moderne ut.

Som Rory Coker ville ha sagt det: «spouting gibberish that sounds scientific and technical».

Om noe er «kvantemedisin» et godt synonym for godt, gammeldags sprøyt og fri fantasi. Det er godt å se at Legeforeningen også sier dette, og at vi til en forandring kan være fullstendig enige med NAFKAM.