Deler av de amerikanske anti-vaksinasjonsaktivistene forsøkte lenge å fremstille thimerosal i vaksiner som årsaken til økningen i autismediagnoser. (Andre vil påstå at det har mest med endrede diagnostiske kriterier å gjøre.)

Det må være derfor de fortvilet forsøker å vri artikkelen som er omtalt her – og som omhandler kvikksølv i miljøet, ikke i vaksiner – til å skulle være en slags støtte for deres posisjon. Dessverre for dem er den ikke bare irrelevant for deres påstander. Det ser ut fra David Gorskis analyse til at artikkelen er av omtrent like elendig kvalitet som det de ellers pleier å støtte seg på:

But what does the study say itself? Is it good evidence that airborne mercury from coal-fueled power plants is an important contributor to the development of autism? I will argue no, because the study’s flaws are so innumerable that it is well nigh uninterpretable.

Les hele.