Jeg klarer ikke følge med på så mange arenaer om dagen, men så er det nokså mange andre som gir meg illusjonen av å være litt oppdatert. Fra dagens forumlesning fikk jeg for eksempel med meg at det later til å være én og annen som venter i spenning på «Nibiru» og dertil hørende katastrofer. Og som har vært litt i tvil om det virkelig var noe å bygge det der skjulestedet for og derfor er litt lettet etter litt bekreftelse om at katastrofene kommer:

Yes Ryan, You have no idea how much this has helped. I’m still blinking back the tears of relief as I write this to you. This is what I needed, that math with the percentages. Now I’m free to go full speed ahead with the rest of my money and finish investing in my Michigan location.

Nå har jeg midlertidig stengt den eviglange tråden om temaet frem til ny deadline den 31.januar, men jeg har halvveis lovet å samle opp spådommer og løfter fra den så vi ikke fortsette der den var. Og siden signaturen ‘Erik’ på forumet har gjennomgått hele den lange tråden og filtrert ut løfter og spådommer, kan jeg holde det løftet. Han har, for å sitere «gått gjennom kommentarene under «Niburu – showet som ikke er der (2)» og plukket ut konkrete spådommer» og deretter «klippet bort ZT og utenomsnakk» slik at det konkrete og spesifikke i størst mulig grad gjenstår.

Den som vil se i kontekst kan med andre ord gå til den eviglange tråden og lese det der. De andre kan ta kortvarianten med noen korte mellombetraktninger. Under streken.

Rolf Kenneth, 16 nov 2009:
«Norge vil havne litt sør for ekvator etter akseskiftet. 1 kg venezuelsk sjokolade skal bli hvis så ikke skjer!»

Trille, 16 nov 2009:
«Bare slik at det ikke blir noen misforståelser så skal dette akseskifte altså skje innen??»

Rolf Kenneth, 16 nov 2009:
«Senest desember 2011. ZetaTalk tar avstand fra 2012-myten, selv om det er mange forsøk på å tillegge dem 2012-profetien.»

Deretter hopper vi over ti dager til et løfte som gjentas og presiseres senere:

Rolf Kenneth, 26 nov 2009:
«Som sagt, jeg feirer gjerne den 31. desember 2011 med en kasse champagne dersom intet har skjedd, og en Venezuela-choko oversendes til Karsten Eig.»

Rolf Kenneth, 3 feb 2010:
«Og Karsten kan, som lovet, se frem til en kilo sjokolade fra Venezuela dersom jordskorpeforskyvning ikke har inntredd SENEST desember 2011.»

Siste deadline for jordskorpeforskyvningen er altså først mot slutten av inneværende år. Greit for den som måtte ha forvekslet dette med én av katastrofene som skulle skjedd i 2010, og det ville uansett bare berøre en del av troen. Rolf Kenneth svarer åpent:

Rolf Kenneth, 3 mar 2010:
«Dersom jordskorpeforskyvning ikke skulle skje senest desember 2011, har ZetaTalk naturligvis mye å stå til rette for (foruten mitt tapte veddemål).
De vil naturligvis komme med en forklaring. Jeg kan ikke nå si hvordan jeg kommer til å reagere.

Men mitt grunnsyn og fundament vil stå ved lag, som jeg vil fortsette å arbeide ut fra.
http://www.nyhetsspeilet.no/paradigmer/

Det vil derfor aldri være snakk om at jeg plutselig blir en fronter av scientisme, naturalisme, Carl Sagan og Richard Dawkins, eller av det NWO-skapte verdensbildet.»

Gode veddemål bør jo gjerne ha innsats begge veier. Men nå ble det ingen Anton Berg-gave fra Karsten i år

Rolf Kenneth, 11 apr 2010
«Karsten Eig,
Vi har et veddemål som spesifiserer hva du vil vinne dersom Norge ikke har havnet sør for ekvator SENEST 31. desember 2011. Nå er tiden inne for å spesifisere noe som JEG kan vinne OG motta FØR all sivilisasjon (inkludert postvesenet) kollapser.

Mitt forslag: Dersom et jordskjelv målt til M > 10,0 på Richter-skalaen forekommer i 2010,
skal jeg motta tilsendt en eske Anton Berg “Plomme i Madeira”. OK?»

Trille, 12 apr 2010:
«Hvem skal man bruke som kilde til å bekrefte et skjelv over 10? Zeta talk?»

Rolf Kenneth, 12 apr 2010:
«Trille #294:
Selv om USGS siden 2003 har begynt å underrapportere antall jordskjelv og deres magnitude, er det deres måling vi må forholde oss til.»

Det har vi vel gjort. Og vi kan vel i samme omgang avskrive advarselen:

Rolf Kenneth, 27 mai 2010:
«Innen 19 måneder vil svaret være gitt.
Dersom ZT har rett, vil vi ved slutten av året 2010 oppleve en sjokkartet kataklysme som uansett vil kaste dere ut av komfortsonen, og slik gi dere noen måneders forberedelse før selve jordskorpeforskyvningen.»

Fortsatt er det vel tid til en tsunami, men Snirkelsnorkel bør snart ha fått en eske sjokolade:

Rolf Kenneth, 13 jun 2010:
«OM ATLANTERHAVSUTVIDELSEN SOM VIL RESULTERE I EN TSUNAMIBØLGE INNOVER VEST-EUROPA.
Dersom denne tsunamien er nivå 7-hendelsen, hvilket synes mest sannsynlig gitt indikasjonene fra ZetaTalk, vil den inntreffe ved slutten av året 2010.
Dersom den inngår i nivå 8-hendelsen, vil den komme noen få måneder senere.»

Snirkelsnorkel, 13 jun 2010:
«Skulle utfordret Rolf Kenneth til å vedde en kvikklunsj om dette også, siden sent 2010 høres ut som midt i skisesongen, men av en eller annen grunn tviler jeg på at han slår til ;)»

Rolf Kenneth, 13 jun 2010:
«Snirkelsnorkel #414,
Dét veddemålet tar jeg gjerne; dvs. at Europa-tsunamien skjer i løpet av året 2010.
Dersom Europa-tsunamien inngår i nivå 8-hendelsen i 2011, taper jeg. La oss øke innsatsen fra en kvikklunch til en eske Anton Berg.»

Snirkelsnorkel, 14 jun 2010:
«Greit. Så lenge det er snakk om plomme i madeira – det er den jeg liker best – og jeg får lov til å ha med en fotograf som dokumenterer overrekkelsen.»

Vi kan ellers minne østfoldinger om at de er advart:

Gnisten, 14 jun 2010
«I (løpet av) 2011, altså?
Hvis det er slik at du bor i Sarpsborg (ifølge telefonkatalogen), så kan du få konfekten ved et planlagt besøk ved Borgarsyssel Museum sommeren 2012, om du klarer å vente så lenge?»

Rolf Kenneth, 14 jun 2010:
«Gnisten #431,
Gitt at det globale havnivået vil ha steget 207 meter innen to år etter jordskorpeforskyvningen, ligger nok da hele Østfold under vann. Så da får vi heller møtes i høyereliggende trakter, detaljer ennå ikke bestemt.»

Vi kan kanskje komme på en hyggeligere betegnelse å vente på resten av året?

Rolf Kenneth, 5 jul 2010:
«499# Dersom Norge ikke ligger sør for ekvator den 31. desember 2011, må jeg naturligvis utrope meg selv til årets store nissetufs og dommedags-mehe!»

Det er fortsatt vanskelig å spå jordskjelv. Enda verre når man bruker dårlige kilder og legger inn det umulige som forutsetninger:

Rolf Kenneth, 2 aug 2010:
«Jordens døgnlige slingring i åttetallsmønster siden tidlig 2004 har siden ca. 20. juli 2010 blitt erstattet av kraftig risting frem og tilbake mellom helning til venstre og opposisjon til Nibirus magnetiske nordpol, som leder til Nivå 7-kataklysmen innen utgangen av 2010. Vi kan altså forvente en dramatisk økning i antall jordskjelv og vulkanutbrudd utøver høsten 2010.

ZetaTalk spesifiserer tre scenarier for Nivå 7-kataklysmen.

a) Den søramerikanske kontinentalplaten forskyves og presser Karibiaplaten (som inkluderer Jamaica, Haiti og den sørøstligste delen av Cuba) ned under havet.

b) Den indonesiske ”tungen” på Euarasiaplaten brekker av, hvilket vil resultere i subduksjon der Sumatra (45 millioner innbyggere), Java (126,5 millioner innbyggere) og Malayahalvøya (35,1 millioner innbyggere) presses ned i havet under den indo-australske plate.

c) New Madrid-tilpasningen etterfulgt av Europa-tsunamien. Se min artikkel Mens vi venter på Nivå 7-kataklysmen (Nyhetsspeilet, 23. juli 2010).
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/07/mens-vi-venter-pa-niva-7-kataklysmen/

MINST ett av disse tre scenariene vil komme til utfoldelse innen utgangen av 2010.

Referanser:
http://www.zetatalk.com/newsletr/issue196.htm
http://www.zetatalk.com/ning/31jy2010.htm»

Dommedagsspådommer blir gjerne hyppigere og mer spesifikke når forventningene skrur seg til og opphisselsen er sterk. Deretter blir det vondt og vanskelig, med varierende grader av omtolkning og fokusendring:

Rolf Kenneth, 22 sept 2010:
«Nå har Nivå 7-hendelsen maks 13 uker på seg til å inntreffe. ZetaTalk-forutsigelsene for denne hendelsen har de siste ukene blitt stadig mer presise.
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/07/mens-vi-venter-pa-niva-7-kataklysmen/»

Rolf Kenneth, 22 sept 2010:
«Jeg tømmer nå skapene mine for å gi plass til all sjokoladen som vil komme i posten når Nivå 7-hendelsen inntreffer.

Jeg er overbevist om at et geofaglig ekspert-team har blitt leid inn av NWO-kabalen til å komme med noen bortforklaringer av primærårsaken til Nivå 7-hendelsen. Det blir spennende å se om de vil peke på en eller annen mystisk utenomjordisk stresskilde som verken lar seg avkrefte eller bekrefte, eller om de vil nøye seg med en oneliner om “tektonisk uforutsigelighet” der, som i Hollywood, “anything goes”.»

Det er godt med ryddige skap. Og det blir ryddigere på NyS også:

MortenO, 24 sept 2010:
«RK; Hvis det ikke kommer noen Nivå7-hendelse innenfor den gitte tidsramme. Vil du da ta et oppgjør med Zeta og dine egne forestillinger om Nibiru o.l.?
Da skal jeg sende sjokolade til deg, så dette vil i så fall en vinn-vinn-situasjon på sjokoladesiden for din del ;)»

Rolf Kenneth, 24 sept 2010:
«#618 MortenO,
Jeg har lovet redaksjonen i Nyhetsspeilet at dersom Nivå 7-hendelsen ikke inntreffer som spesifisert i 2010, er det slutt med ZetaTalk på Nyhetsspeilet.»

Rolf Kenneth, 24 sept 2010
«Nivå 7-hendelsen vil være en spennende og dramatisk verifisering av at en overlegen ET-gruppe står bak Nancy, og langt på vei en verifisering av deres kosmologiske innsikter. Dersom Nivå 7-hendelsen IKKE inntreffer i år, må jeg naturligvis ta en tur til over Gobi-ørkenen, ZetaTalk-zetaenes HQ på 3D, og spørre ”What the HELL is going on here!”»

Hmm. «Jeg ser at du skal ut på en reise…»

Spenningen øker som forventet mot midten av oktober:

Rolf Kenneth, 11 okt 2010
«Mer informasjon om Nivå 7-hendelsen.
Vi får nå vite sekvensen til de ”scenarier” som tidligere har blitt spesifisert som tilhørende Nivå 7-hendelsen. Nivå 7-hendelsen vil være en global-tektonisk tilpasning som vil utfolde seg som en kjedereaksjon over 1-3 måneder (?), og vil bestå av fire større tektoniske kataklysmer. I hvert fall den første av disse kataklysmene vil skje i år (2010), muligens flere.
1) Den første tektoniske kataklysmen vil være at Den indo-australske platen tipper, med den konsekvens at Eurasiaplatens indonesiske ”tunge” brekker av og subduseres.
2) Den andre tektoniske kataklysmen vil være at Den sør-amerikanske platen settes i bevegelse og subduserer Karibia-platen.
3) Den tredje tektoniske kataklysmen vil være at den sentrale kløften eller riftdalen som går langs midten av den midtatlantiske ryggen vil revne i Sør-Atlanteren, hvilket vil sette Afrika-platen i bevegelse og få Middelhavets bunn til å falle.
4) Den fjerde tektoniske kataklysmen vil i seg selv være en kjedereaksjon i tre trinn som involverer tre verdensdeler: a) store jordskjelv ved Hokkaido (Japans nordlige og nest største øy); b) store jordskjelv ved New Madrid-jordskjelvsonen (som ligger ved Mississippi-elven); c) riftdalen som går langs midten av den midtatlantiske ryggen vil revne i Nord-Atlanteren, hvilket vil skape en kjempehøy tsunami som vil rulle innover Vest-Europas kyster.
Den første kataklysmen vil alene ta livet av ca. 320 millioner mennesker. Max. 10 uker igjen.
http://www.zetatalk.com/ning/09oc2010.htm»

Rolf Kenneth, 11 okt 2010:
«Dersom den første kataklysmen i Nivå 7-hendelsen inntreffer i år som spesifisert, så vil dette naturligvis også være et dobbelt dødsstøt til det globale SKEPSIS-nettverket som forsvarer:
a) det akademiske konsensus verdensbildet
b) et anti-konspirativt politisk-vitenskapelig verdensbilde.
Dette dobbelt dødsstøtet kan altså komme innen ti uker; og vil da skje ca. et år før strømmen slås av for godt.»

Hah. Dødsstøt. Vi skifter bare over til den lavere del av den fjerde dimensjon, manipulerer verdensbildet og er tilbake før noen får sagt ‘utenomjordisk reptil.’

Rolf Kenneth, 13 okt 2010:
«Hvem av oss som trenger krise- og/eller kognitiv terapi, får vi komme til i slutten av desember 2010.»

Vi kan vel vente til slutten av desember 2011 også kjenner jeg.

Flere katastrofedetaljer:

Rolf Kenneth, 22 okt 2010:
«ZetaTalk hevder, som kjent her i dette forumet, at den fjerde av de fire Nivå 7-kataklysmene vil innebære et enormt jordskjelv, med offisiell styrke 9+, nettopp ved New Madrid-jordskjelvsonen. Dette vil føre til at landet på hver side av Mississippi-elven dras til hver sin side. Innen tre måneder vil vi få svar på hvem som er blind høne og som lever i en farlig fantasiverden.
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/07/mens-vi-venter-pa-niva-7-kataklysmen/»

Rolf Kenneth, 24 okt 2010
«ZetaTalk kommer med stadig mer presis og kompleks informasjon om Nivå 7-hendelsen hver helg, så også her drives et slags spill med myndighetene. Først fikk vi vite at det skulle skje ved slutten av 2010, og vi fikk presentert tre ”scenarier” hvorav MINST ETT ville inntreffe. Nå, ca. 8 måneder senere, består Nivå 7-hendelsen av fire kataklysmer (inkludert 3 av de gamle scenariene), som ALLE vil inntreffe. Vi har videre fått vite rekkefølgen på dem. I hvert fall den første kataklysmen vil inntreffe i 2010, tidspunktet for de andre holder de foreløpig for seg selv, men det kan jo ikke være snakk om mange uker etter.

Informasjonen har nå blitt fantastisk presis, inkludert hvordan subduksjonen av Den indonesiske tunge vil skape landsenkninger i fire nivåer fra 6-24 meter, og de geografiske sonene for disse fire senkningsnivåene har blitt spesifisert. Informasjonen er også fantastisk usannsynlig, nærmest utrolig, fra et konvensjonelt geologisk perspektiv.

Dersom 7’ern ikke inntreffer, er det slutt med ZetaTalk på Nyhetsspeilet, og Nancy vil bli ydmyket noe aldeles forferdelig. »

Again, that is. For oss som husker forrige gang det var Zeta-inspirert dommedag. Det er jo tross alt ikke så lenge siden, og hun hadde sin lokale misjonær dengang også, på no.prat.ufo. Nå frafallen. Som jeg mistenker sterkt at den godeste Rolf Kenneth er på god vei til å bli snart:

Rolf Kenneth, 24 okt 2010:
«Dersom nivåene 7-10 ikke inntreffer i 2010/2011, har Asbjørn Dyrendal sikkert mange gode bøker å anbefale meg om hvordan jeg bedre kan skille mellom vitenskap og pseudovitenskap. Og kanskje dere allerede har en krisepsykiater (eller to) som står klar? ;-)»

Rolf Kenneth, 25 nov 2010:
«Også jeg må presisere litt: Verken kataklysmen eller dens virkninger vil eller kan bortforklares. Der har jeg INGEN bekymringer.»

Men først må vi vise litt tålmodighet. Første omtolkning på plass, første utsettelse i denne omgang, og tvilen melder seg mer:

Rolf Kenneth, 18 des 2010:
«Som det fremgår av teksten under, den dramatiske nyhetsannonseringen om subduksjon av Indonesia vil ikke komme i år. Synkeprosessen skal imidlertid STARTE i år, og så være FULLFØRT i januar 2011.
Dette betyr nok at jeg har tapt veddemålet ang. tidspunktet for realisering av den første av de fire Nivå 7-kataklysmene.»

Rolf Kenneth, 30 des 2010
«Det vil bli jordskjelv opp til 7’ern, men ikke 8’ern.»

Og nå begynner forventningene å synke, og tålmodigheten å bli slitt, allerede lenge før vi når desember 2011. Slik kan det i alle fall virke ut fra dette minimale utvalget fra den helt lokale diskusjonen:

Rolf Kenneth, 2 jan 2011:
«Erik,
Denne tråden har allerede tjent sitt formål, i det minste for mitt vedkommende. Det tjener ikke noe til med 1000 nye kommentarer FØR subduksjon av Indonesia er innfridd som presisert. Dersom trådstarter eller redaktør føler for å stoppe denne tråden nå INNTIL subduksjon av Indonesia er innfridd som presisert, gjerne for meg. Personlig setter jeg 31. januar 2011 som siste frist. Hvis ZT da kommer med en ny finurlig-verbal finte, blir det meningsløst å fortsette (eller ender opp som sekterisme).»

Så får andre gjerne supplere fra andre fora.

Uten å være alt for slemme. Be nice. Jeg mistenker uansett at det er blitt for sent å skaffe seg mer enkel sjokolade. Men det er altså noen få dager igjen ennå. Jeg tror nok at vi får høre mer fra Egypt enn fra Indonesia de dagene, men så er jeg hverken synsk eller i kontakt med så mange utenomjordiske.