Det var store oppslag forleden om at Snåsakaill Gjerstad hadde ombestemt seg, og nå ville la seg teste. I Trønder-Avisa i dag slår han kontra. Det var ikke testing han mente med at han ville la seg teste:

Jeg lar meg aldri teste av verken vitenskapsfolk eller folk fra alternative bevegelser. Ikke tale om, sier Gjerstad med ettertrykk.

Gjerstad poengterer at møtet med vanlige folk som oppsøker ham er testing god nok. … Virkeligheten gjennom alle år taler for seg sjøl. Det trengs ikke flere bevis for det jeg har drevet med i over 50 år, sier Gjerstad.

Jeg skal ikke si «hva var det jeg sa», men jeg vil sterkt antyde at det var det jeg sa forleden dag at nok kunne være det han mente.

Skal jeg påberope meg synske evner nå?

(Tips via Bjørn Olav Nicolaisen i kommentarfeltet.)