Det er som regel dårlig gjort mot en god historie å gå den kritisk etter i sømmene. Så jeg skjønner godt NRK-journalisten her som trofast følger BBC når de forteller om en angivelig UFO-episode fra 2VK og behandlingen av den:

Etter å ha blitt konforntert med UFO-opplysningene, valgte statsminister sir Winston Churchill i samråd med general Dwight Eisenhower, å legge lokk på opplysningene.

Statsministeren og USAs hærsjef mente at slike opplysninger ville skape massehysteri og Churchill skal ha gitt ordre om at opplysningene skulle holdes hemmelig minst 50 år frem i tid.

.

Nå bryr virkeligheten seg minimalt om hva enkeltindivid må ha ment eller tenkt, men historisk er det jo litt interessant. Så hvordan vet vi dette?

Jo, det er det nylig frigjorte arkivmaterialet som forteller historien. Og siden det er Forsvarsdepartementets arkivmateriale, må det jo være snakk om solide saker?

Man kunne slumpe til å tro det, men akk, det er ikke sitert fra et eneste dokument eller lenket til noe slikt. Derimot parafraseres bakgrunnshistorien slik:

En forsker påsto i en rapport fra 1999 at hans bestefar var en av Churchills livvakter og dermed et vitne til hele dekkoperasjonen.

Den anonyme mannen forklarte at Churchill skal ha uttalt følgende da opplysningene ble kjent: – Denne hendelsen må umidelbart hemmeligstemples ettersom den vil skape massehysteri og ødelegge troen på kristendommen.

Historien er altså ikke basert på dokumenter fra krigens dager, men på en muntlig rapport om noe som angivelig var blitt overhørt muntlig over 50 år tidligere. En person påstår at han har fått en historie fra sin bestefar, som påsto at han hadde vært tilstede ved anledningen og hadde hørt Churchill si noe. Angivelig. Ingen nevner forskeren ved navn, ingen har sjekket hverken bestefars yrke, bestefars eller Eisenhowers dokumenterbare tilknytning til denne angivelige hendelsen.

Forståelig nok. Det er jo bare kuriosa. En god fortelling vi kan trekke på skuldrene av eller la være. Og det er sånn tungvint jobb å finne ut.

Men det er adskillig enklere å finne mer som klinger litt falsk her. Ikke alt. Det ble utvilsomt sirkulert pilotfortellinger om flygende «skip» og annet – «Foo fighters» – og de ble innrapportert. Også fra britiske piloter. (De var så ekstremt hemmeligholdt at det sto en reportasje om det i Times i januar 1945…)

«Foo fighters» skapte unektelig en viss frykt, selv om disse fenomenene aldri viste seg destruktive. Og andre «UFO»er observert fra bakken skapte utvilsomt tilbøyeligheter til en del frykt den gangen. Det er ikke dét. Det handlet ikke minst om erfaringene med og frykten for Vergeltungswaffe 2 (V-2) og eventuelt nye typer av både det samme og andre mulige våpentyper.

Men det er nettopp det: det handlet primært og logisk nok under en krig, om frykten for våpen. Også senere på 1940-tallet og et lite stykke utover var den offisielle interessen knyttet til «UFO» – som ikke får den betegnelsen før mye senere, før det har vi blant annet «ghost rockets», «foo fighters», «kraut fireballs», «flying disks» og mye annet – primært knyttet til tanker om fiendtlige makters mulige våpen. Og til psykologisk krigføring. Det utenomjordiske kommer i utgangspunkt inn via science-fiction og teosofisk resepsjon og blir ikke standardtolkningen før senere.

Dermed høres det umiddelbart ikke så veldig riktig ut når historien vil ha Churchill til å si: «Denne hendelsen må umidelbart hemmeligstemples ettersom den vil skape massehysteri og ødelegge troen på kristendommen.» For «massehysteri» og «ødelegge troen på kristendommen» hører primært hjemme med idéer om det utenomjordiske. Og disse elementene ble del av standardrepertoaret for visse former for ufologisk apologetikk senest på 1990-tallet (jeg kan ikke huske å ha sett det før det, men litteraturen er enorm).

Fortellingen høres dermed for mine ører veldig mye mer ut som en typisk 1990-tallsfortelling enn en 1940-tallshendelse. Eventuelt en tidstilpasset 1990-talls fortellingsvariant tilpasset en 1940-tallshendelse. Og dramatisert sånn passe.

Det inntrykket blir ikke spesielt mye mindre av en genuin rapport hvor Churchill etterspør forklaring på «UFO»:

He was told in reply that following an intelligence study conducted in 1951, the «flying saucers» could be explained by «one or other» of four causes.
These were known astronomical or meteorological phenomena, mistaken identification of conventional aircraft, optical illusions and psychological delusions, or deliberate hoaxes.