Det alternativmedisinske tidsskriftet med den oppløftende tittelen «Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine» (eCAM) feirer 5 år i år. I den anledning har redaktøren funnet frem de store vyene. Han måtte neppe lete lenge – regelmessige lesere ser slike i omtrent hvert nummer – men denne gangen er det i alle fall ikke fysikken som står […]

Det alternativmedisinske tidsskriftet med den oppløftende tittelen «Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine» (eCAM) feirer 5 år i år. I den anledning har redaktøren funnet frem de store vyene. Han måtte neppe lete lenge – regelmessige lesere ser slike i omtrent hvert nummer – men denne gangen er det i alle fall ikke fysikken som står foran Den Store Omveltningen takket være homøopati. Det er mer generelt KAM som er så avansert og forut for sin tid at vi kan vente store ting for Vitenskapen:

More expansively, Hankey asserts that the new biophysics can be integrated to yield a single consistent theory, which may well underlie much of CAM–a true ‘physics of physick’. The resulting theory seems to be a new, fundamental theory of health and etiology. Many CAM approaches to health care are scientifically in advance of those based on current Western biology. Such theories may well constitute the next steps in our scientific understanding of biology itself. If successfully developed, these ideas could result in a major paradigm shift in both biology and medicine; this will benefit consumers, health professionals, scientists, institutions and governments.

Jada. KAM kommer til å endre vitenskapen og frelse verden. Bare ikke hold pusten mens du venter.

Mens det er hyggelig å se selvsikkerheten ose ut av porene på noe som har så lite å vise for seg, er det enda mer kos å se noen undersøke Knowledge and Attitudes about HIV/AIDS among Homoeopathic Practitioners and Educators in India. Hensiktene er de aller beste (India er smekkfullt av homøopater og HIV-smitte et voksende problem), og undersøkelsen – liten som den er – er interessant nok.

Den dreier seg mest om kunnskapene og lite om praksis, og er først og fremst interessert i hva homøopater kan gjøre for å lære folk opp til mindre risikoatferd og holdninger til smittede.

Det bifalles.

Men jeg skulle gjerne sett to spørsmål belyst: Sett i lys av enkelte vestlige (og mange afrikanske) holdninger skulle jeg gjerne sett om de mener homøopatisk behandling kan ha noen effekt, og i så fall i hvilken relasjon til annen behandling. Og selv om det ikke står et ord om at noen har benektet en forbindelse mellom HIV og AIDS, later det ikke til å ha vært mulig å si noe slikt. Det er mulig det reflekterer en holdning hos forskerne, men jeg skulle nå gjerne ha sett svarene på et slikt spørsmål også. (Det er et par små ting å si om metodedelen, men studiet er tilsynelatende ment å være en liten kvalitativ pilotstudie, så jeg gidder ikke henge meg opp i det.)