Det er enkelte ord jeg har sluttet å ta veldig seriøst i debatter. Et av dem er «positivist» og «positivisme». Det er nesten utelukkende negative signalord som forteller at debattanten ikke har noen seriøs interesse for vitenskapsteori («positivismen» de betakker seg for har i beste fall tilfeldige berøringspunkt med eldre filosofiske debatter), og ofte at vedkommende ikke synes noe spesielt om naturvitenskapenes mulige bidrag til erkjennelse. Substansen er som ellers når man går over til utskjelling, fraværende, og debatten kan ofte anses som abdisert.

Et annet ord som fyller samme rolle, på en litt mer naken og hverdagslig måte er «arrogant». Heller enn å forsøke å belegge noe med substans, går man over til en appell til følelser overfor (en påstand om) motdebattanters form. Ordet kan også fylle rollen som argumentasjonssubstitutt uten noen genuin motdebattant, som i følgende eksempel.

Lars Atle Skorpen er leder for Røde Kors Hjelpekorps, og er intervjuet i en forbilledlig kritisk artikkel om søkevinkler hos Storm:

Skorpen var selv lenge fascinert av søkevinkler, og avviser dem ikke kategorisk.

– I søk etter omkomne, der alt håp er ute, synes jeg det er arrogant å si at de ikke er mulig å bruke, sier han.

Han redder seg inn ved å si at de har bedre midler, at det handler om tiden etter at håp er ute, og ved at han er klar på at Røde Kors har «plassert søkevinklene på museum». Men det er tydelig viktig nok å fremstå som «åpen» til at det er «arrogant» å avstå fra det dokumentert ineffektive.

Det er altså «arrogant» å ikke insistere på å være «åpen» for å benytte meningsløse midler som krever timevis av arbeid basert på andres grunnløse gjetninger. Det er «mulig å bruke» en hel masse andre metoder for grunnløse gjetninger også, men det er ingen gode grunner til det. Hvis det er arroganse å insistere på at det bør være gode, saklige og saksrelevante begrunnelser for de metoder man benytter, ja da ber jeg «ydmykt» om lov til å ønske bare en liten smule mer arroganse.

(Via foruminnlegg. Les ellers hele artikkelen hos Storm.)