Jeg har lest litt og tenkt mer om forrige sak, men det er det liten grunn til å skrive mer om her. Utmerkede kolleger og dyktige journalister har analysert, sammenlignet, revet fra hverandre, og plukket i stykker fantasier, fantasterier og løgner av svært ymse slag i Breiviks kompendium. De er i gang med mer årsaksorienterte analyser også.

Blant mange bidrag skal jeg bare kort trekke frem noen få: kronikkene av Øystein Sørensens kronikk i Dagbladet om det totalitære, Mattias Gardells i Dagsavisen om terrorens logikk, og Lars Fr. Svendsens i Svenska Dagbladet om «filosofien». Dernest et intervju med Magnus Ranstorp (og en befriende sidebar) fra Aftenposten, og en refleksjon fra Ane Farsethås i Morgenbladet.

Det er mye, mye mer. Kolleger og journalister har snudd seg fort og gjort mye bra.

Siden vi ikke har spesielt mye mer interessante egne betraktninger her for tiden, vender vi også snuten mot mer vante felt og benytter anledningen til å rose forskning.no for å sette litt kritisk fokus på udokumentert og skadelig alternativ behandling igjen. Først Ingrid Spildes artikkel om tarmskylling, dernest den i dag mye omtalte saken fra Kunnskapssenteret om ineffektiv og tildels skadelig alternativ behandling mot kreft.