Antivaksinasjonsaktivister og konspiratorisk anlagte alternativbehandlere er glade i å mistenkeliggjøre helsevesen som bedriver skolemedisin: De er i lommene til legemiddelindustri, de snikmyrder folk med medisinen sin, de fortier bivirkninger og hyper dårlig behandling.

Noe av det inneholder av og til sannhetskorn.

Men skal man se kontrasten mellom konspiratoriske fantasier og virkelighet, og mellom skolemedisin og alternative behandlinger, er det vanskelig å sette det mer på spissen enn denne hendelsen.

En 14 år gammel jente døde i går, uventet noen dager etter å ha fått HPV-vaksinen Cervarix. Det skulle vi etter alle konspirasjonsteoretiske hyper tro ble fortiet, og at ingenting skjedde. Men hva skjer? Man vet ikke om det er noe kausalforhold, likevel stoppes vaksinasjonsprogrammet umiddelbart, om enn for en i utgangspunktet kortere periode:

I dag opplyste britiske helsemyndigheter at det vil bli en kort pause i vaksinasjonsprogrammet som følge av dødsfallet, men at det deretter vil bli gjenopptatt.

Hvorfor er det planlagt gjenopptatt deretter? Vel, selv om to ting skjer etter hverandre, er det ikke gitt at de har noen sammenheng. Det kan både være noe annet, underliggende som gikk galt, eller det kan være noe galt med et spesifikt vaksineparti. Som BBC skriver

it is possible that Natalie’s death was due to an underlying health problem, or was a coincidence, and nothing directly to do with the vaccine.

Og mens man venter på bedre informasjon om hva som kan ha skjedd, gjør man det selvsagte med partiet vaksiner:

The batch of the vaccine used has been placed into quarantine as a «precautionary measure».

Hvorfor bare denne? Vel, eksisterende forskning antyder at «the HPV-16/18 AS04-adjuvanted cervical cancer vaccine to have a favorable safety profile in women of all ages.»

Hvilket er et foreløpig resultat som (ideelt og oftest reellt sett) vil bli oppdatert med ny kunnskap fortløpende. Og oppdager man en stor risiko, så skjer det noe. Medisinske miljø reagerer. På sitt beste fort. De stiller spørsmål og krever ansvar og bevisorientert kritisk gjennomgang med tanke på hva som er fornuftige og akseptable risiki for pasienter.

Forslå det gjerne for denne gjengen.

(Selv om Dagbladet selvsagt slår det stort opp, og late, uvillige lesere bare vil se assosiasjonen vaksine–> død, så er det faktisk en jevnt over presis språkbruk som holder seg til det man kan si. Bra.)

Oppdatering
Foreløpig rapportering antyder at det neppe var vaksinen denne gangen heller:

Last night Dr Caron Grainger, director of public health in Coventry, said: ‘The preliminary post mortem results have revealed a serious underlying medical condition which was likely to have caused death.

‘We are awaiting further test results which will take some time. However indications are that it was most unlikely that the HPV vaccination was the cause of death.’

Det var kanskje ikke noe i veien for at norske medier som kommer etter i dag fikk med seg det også.