Det har vært en travel dag med mye eksorsisme til medier, men jeg har omsider rukket å få ferdig en ny artikkel til hovedsidene.

Artikkel og artikkel: det er en masteroppgave fra Universitetet i Amsterdam, og den omhandler 2012-profetier og deres opphav. Jeg synes den var meget interessant. Selv om nederlandske avhandlinger er en god del kortere enn norske fikk han plass til mye.

Les den her.