Menneskelig hukommelse, hvordan den slår feil, og hvordan vi produserer feilaktige fortellinger vi er (mer eller mindre) sikre på at er riktige, også om egne opplevelser, er et fascinerende felt. Det er også et uhyre viktig felt, med tanke på alle måter dette temaet dukker opp i mellommenneskelige samtaler, regulering av sosialt samspill, rettssaker og andre sammenhenger.

En av dem som virkelig kan lære oss en god del om hukommelse er Elizabeth Loftus. (Den virkelige. Ikke pappfigurversjonen som tydeligvis fortsatt sirkulerer i enkelte miljø.)

Vi begynner med denne forelesningen ved Radcliffe-instituttet, som bl.a. gir en oversikt over Loftus forskning på feilinformasjonseffekten, hvordan misvisende opplysninger i etterkant av hendelse påvirker minnet.