Det var gresselig populært i alternativmiljøer for en tid tilbake, og som så mye annet kurerer det meste mellom himmel og jord. Om du nå skulle slumpe til å tro på akkurat denne varianten av «en kur mot alt», nemlig Miracle Mineral Solution. Blant mye mye annet det skulle gjøre, finner vi sånt:

MMS claims to treat multiple unrelated diseases, including HIV, hepatitis, the H1N1 flu virus, common colds, acne, cancer, and other conditions. The product is sold on internet and online auction sites by independent distributors.

Det gjelder vel også Norge, men fra og med i forgårs er det ikke fullt så enkelt i USA. Forbrukerorganet FDA har nemlig kommet med en offisiell advarsel:

The U.S. Food and Drug Administration is warning consumers not to take Miracle Mineral Solution, an oral liquid also known as “Miracle Mineral Supplement” or “MMS.” The product, when used as directed, produces an industrial bleach that can cause serious harm to health.

The FDA has received several reports of health injuries from consumers using this product, including severe nausea, vomiting, and life-threatening low blood pressure from dehydration.

Consumers who have MMS should stop using it immediately and throw it away.

Ingen dokumentasjon på effekt foreligger, men til gjengjeld sier altså FDA at det er rapportert så alvorlige helseskader at forbukere som har produktet bare bør kaste det.

De antyder også nokså tydelig at det er aktuelt med søksmål mot forhandlere:

The FDA continues to investigate and may pursue civil or criminal enforcement actions as appropriate to protect the public from this potentially dangerous product.

Det kan høres truende ut, men realistisk sett: så lenge det er snakk skulle det vel heller berge et etterhvert visstnok sviktende salg. I kvakksalverbransjen er som kjent lite sett som bedre dokumentasjon på effekt enn at myndighetene forsøker å hindre omsetning, og akurat den responsen er allerede godt i gang.

Kritikk alene hindrer med andre ord neppe så mange. Bivirkningene er tydeligvis nokså kjent blant forhandlere og brukere, siden de er gjennomdiskutert og tips for å unngå eller minimere dem florerer.

Men det er hyggelig at det blir satt kritisk søkelys på saken og at det kommer offentlige uttalelser. Om enn nokså sent.

(Via medblogger Erik Arnesen fra en lengre forumdiskusjon som anbefales. Erik kommer kanskje tilbake med mer senere.)