Google Earth er nyttig til mangt, enten det handler om å finne feriesteder, barndomstrakter, Atlantis eller monstre.

Google-Nessie

Finner du spor av noe som ligner på et monster,  f.eks. et forstørret bilde med en litt uklar båt som lager noe så uvant som bølger, er det bare å melde fra til media. For hvis det ligner så kan det være.

Og kan det være så er det – en overskrift. I monstertyper.

Det skader ikke om det inneholder ord som Nessie, dinosaur, dødsorm eller levende fossil.

Ikke fordi det har klikket for redaksjonen, men fordi man ønsker at andre skal klikke.

Og nok har noen smuler humoristisk sans selv.