Rydd førstesiden! «Sunn skepsis» tilsier at vaksiner forårsaker autisme likevel – påstår veteraner i gruppen hardt troende og (tildels) profesjonelt profitterende på påstander om at vaksiner forårsaker autisme.

Men de har ny støtte i Videnskaben, kan de fortelle:

Vi vil bare henvise til et sitat fra en stor oversiktsartikkel med tittelen «Theoretical aspects of autism: Causes – A Review» som sto i februarnummeret 2011 i Journal of Immunotoxicology. I artikkelen, som har over 150 referanser, står det under avsnittet «Measles Mumps Rubella Vaccine (MMR)»: «The United State Goverment and Dr. Geberding, Director of Vaccines at Merck & Co. Inc., say that autistic conditions can result from encephalopathy following vaccination.»

Det er lite trolig at sjefen for vaksineproduksjonen ved en av verdens største vaksineprodusenter ville kommet med en slik uttalelse uten å ha en viss dekning for den.

Dette er ganske riktig et sitat fra en relevant oversiktsartikkel i siste Journal of Immunitoxicology. (Én av to skrevet av samme forfatter om lignende tema, faktisk.) Når vi ser nærmere etter i originalartikkelen, ser vi derimot at dette ikke er et direkte sitat. Det er en annens oppsummering av hva Geberding angivelig har sagt. Dermed er det tryggest å gå til kilden, for slike oppsummeringer er ikke alltid like greit å bli klok på. Det vet selvsagt alle som har arbeidet med forskning, så det har sikkert leserbrevforfatterne gjort også, ikke sant?

For det er så enkelt at det er en referanse med etter påstanden om utsagn: «Child Health Safety, 2010». Nærmere referanse i fotnotene viser at dette skal ha stått i, siden dette er en vitenskapelig oversiktsartikkel, det formodentlig velrennomerte tidsskriftet «Child Health Safety» for 30.juni 2010.

Det er bare ett problem: Child Health Safety er ikke et tidsskrift; det er en anti-vaksinasjonsblogg av samme ideologiske stripe som den bevegelsen innleggsskribentene ellers frekventerer.

Når den første referansen vi sjekker i en oversiktsartikkel viser seg å være til en slik blogg, uten at det fremgår direkte av referansene, så blir man kanskje litt nysgjerrig på hva slags kvalitet resten holder. Journal of Immunotoxicology er riktignok i den lavere enden av skalaen med en impact factor på 1,22, men det er liksom et vitenskapelig tidsskrift lell. Men når et kort blikk på resten av referanselisten avslører at vektleggingen er fra kjente og kjære som f.eks. Geier-familien, og «sammenhengene» er nokså løse postulat om mulige sammenhenger uten noen god, empirisk støtte, er det ikke så rart at argumentene kort oppsummeres slik hos Autism blog:

The rest of the paper is a rogues gallery of debunked and fringe science. Helen Ratajczak cites the Geier’s numerous times, DeSoto and Hitlan, Nataf and Rossignol to name but a few. This isn’t a paper so much as an advert for the sort of poor science that was examined in the Autism Omnibus proceedings and roundly rejected by the Special Masters. For goodness sake, she even cites David Ayoub of the Black Helicopter infamy.

When it comes to this paper – handle with extreme caution. Its toxic rubbish.

Hva hjelper det med «over 150 referanser» når judisium er helt fraværende?

Det andre paperet av samme forfatter i samme utgave utviser samme type bias og referanser, hvilket kanskje ikke er så overraskende. Når du bruker en likesinnet, pseudovitenskapsorientert blogg som kilde til angivelige sannheter i en vitenskapelig oversiktsartikkel, borger det sjelden for kvalitet ellers. Det hjelper ikke at «autoritetssitatet» om Geberding brukes retorisk som motsetning til den svært korte passasjen der de faktiske, gode studier som ikke viser noen sammenheng blir behandlet.

Jada, jeg er sikker på at referansen er til anti-vaksinasjonsbloggen. For selv om tittelen på bloggposten er utelatt i referansene, var det riktig dato: 30.juni 2010. Der fremkommer det fort for alle som har fulgt med litt, at Geberdings angivelige utsagn kom i forbindelse med Hannah Poling-saken. Hva hun forsøkte å si ble ikke veldig åpenbart av den stadige klippingen, så vi kan la henne slippe til orde på egen hånd, i Geberdings offisielle uttalelse om akkurat temaet vaksiner og autisme:

In a public statement on Friday, Dr. Julie Gerberding, director of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), insisted that «the government has made absolutely no statement about indicating that vaccines are the cause of autism, as this would be a complete mischaracterization of any of the science that we have at our disposal today.»

Det stikk motsatte av hva våre ivrige leserbrevskribenter vil ha det til, med andre ord. Forsøket på autoritetstriks ved å si

«Det er lite trolig at sjefen for vaksineproduksjonen ved en av verdens største vaksineprodusenter ville kommet med en slik uttalelse uten å ha en viss dekning for den.»

faller nok litt sammen når hennes egne ord var at

«the government has made absolutely no statement about indicating that vaccines are the cause of autism, as this would be a complete mischaracterization of any of the science that we have at our disposal today

Noen som tror de føler trang til å sitere henne nå, når vi fjerner kildeukritisk «sitatjuks» og minner om det «alle» visste for noen år tilbake?

Det er ellers trist å se de ukritiske referansene både til søppelvitenskap og de transparente og slette forsøkene på autoritetsknep. Det viktige er som vanlig ikke personen, men «the science that we have at our disposal today» og den viser fortsatt ingen sammenheng mellom vaksiner og autisme.

Derimot ser vi nok en gang en sammenheng mellom de som hevder slike sammenhenger og særdeles slett arbeid. Ikke minst med å sjekke sine kilder.