Aftenposten trekker i dag frem astrologen Gisle Henden, samme mann som for et par år siden holdt et omdiskutert foredrag for sivilingeniører og andre medlemmer i faggruppen for «Etikk og lederskap» i Oslo-avdelingen av Tekna. Astrologi som sådan er et underlig felt. Romslige analogier og fantasifulle assosiasjoner går hånd i hånd med pinlig nøyaktige regnestykker. […]

Aftenposten trekker i dag frem astrologen Gisle Henden, samme mann som for et par år siden holdt et omdiskutert foredrag for sivilingeniører og andre medlemmer i faggruppen for «Etikk og lederskap» i Oslo-avdelingen av Tekna.

Astrologi som sådan er et underlig felt. Romslige analogier og fantasifulle assosiasjoner går hånd i hånd med pinlig nøyaktige regnestykker. Deretter tolkes resultatet subjektivt av kreative sjeler. Men selv om disse kan være både vennlige og velmenende, kommer man ikke unna at spillet har langt mindre presisjon enn å måle lengden på en strikk, for ikke å si melk i meter. Det er dermed ikke underlig at kontrollerte undersøkelser av astrologi viser lite samsvar mellom påstander og realiteter, for å si det mildt.

Likevel har altså flere bedrifter betalt – dyre penger får vi anta – for astrologiske analyser som hjelp både til beslutninger og hvilke medarbeidere som egner seg. Heldigvis slår en jurist Aftenposten snakket med fast at det er ulovlig å bruke astrologi som personlighetstest av medarbeidere.

Vi får håpe at dette når frem til bedriftene. Undertegnede opplevde som tillitsvalgt på 80-tallet at personalavdelingen trakk frem håndskriftsanalyse – grafologi – som et mulig hjelpemiddel i ansettelsesvurderinger. På et kjapt og lettere kolerisk spørsmål om dette faktisk var blitt brukt, var svaret at det ikke var det, men at det var blant et sett av metoder man vurderte.


Astrologiens analogier er i utgangspunktet enkle. Stjerner og planeter tillegges egenskaper og påvirkningskraft. Planeten Mars har andre personlighetskrefter enn Venus. Man bruker det førvitenskapelige prinsippet om «som i det høye, så i det lave». Det som foregår på jorden gjenspeiler det som skjer i himmelrommet. Uten at man ved noen former for fysiske målinger kan påvise større påvirkning fra stjernene enn fra lyspærene på fødestua. Jordmorens fysiske tiltrekningskraft er langt sterkere enn stjernenes. Nokia stråler mer enn Neptun.

Det hele knyttes så til tidspunktet for når jeg blir født (= når navlestrengen kuttes, i følge ledende astrologer), uten at man angir vektige grunner til at det er fundamentalt forskjellig fra hvordan jeg påvirkes dagen eller uken før – eller etter. I stedet for dokumenterte målinger møter vi kreative analogier.

Spillet blir dobbelt pussig når vi kommer til bedriftsastrologi. Nye analogier anvendes på toppen av gamle. Man tenker metaforisk om symboler. Vi ser altså at kategorien person får sin analogi i kategorien bedrift (hva nå den er, juridisk, sosiologisk, metafysisk eller erkjennelsesmessig). Kategorien fødselsøyeblikk (når nå det er) får sin analogi i oppstartspunkt (når nå det er, definisjonsmessig).

Hvordan stjernene påvirker en bedrift, f.eks. til forskjell fra hvordan de påvirket bedriftens ledere og medarbeidere da disse fikk navlestrengen kuttet, sies det lite om. I stedet for å tenke ut fra astrologiens egne premisser om enkeltpersoner, ser man bedriften som en person. I stedet for å lage integraler av de ansattes stjernekart, regner man på en bedrift som et individ.

Med samme opplegg bør det være lett å lage konkurrent- og markedsanalyser. Når er konkurrerende selskaper «født»? Når oppstod bransjen? Hvilke astrologiske segmenteringsmodeller bør vi dele markedet inn i? Hvordan blir kundenes kjøpsadferd og preferanser, gitt deres stjernekart? Hvilke produkter vil slå an, basert på ideenes fødselsøyeblikk? Hvordan vil børskursene utvikle seg, gitt oppstartsøyeblikket for selskapene? Eller for aksjemeglerne? Har bedrifter fri vilje, eller er de hvileløst underlagt sine ascendanter?

Man kan selvsagt utvide dette til valgkamper. Oppgir partier og personer sine stjernekart, blir det lettere å velge i vrimmelen. Hvorfor skal jeg gi min stemme til andre enn de beste kandidatene, kosmisk sett? Politiske partier bør bestrebe seg på å legge opp kursen ut fra stjernenes posisjon da de ble stiftet.

Man kan i det hele tatt ha mye moro med filosofisk og matematisk analyse på feltet. I realiteten er bedriftsastrologi mer tragedie enn komedie. Det er vanskelig å finne klarere symptom på ansvarsfraskrivelse og mangel på analytisk evne.

Bruker din bedrift astrologi for å finne svar på strategiske spørsmål som hvordan den vil utvikle seg fremover, er det et viktigere strategisk spørsmål om hvor fort du bør utvikle deg vekk fra bedriften.