mindfield Det er nok en langt mer elegant tittel på morsmålet: Navigating the Mindfield. Og det er ingen dårlig antologi heller, denne boken med det utmerkede formålet i undertittelen «A Guide to Separating Science from Pseudoscience in Mental Health». Den har spenstige og klarttalende artikler om mye. Men på tross av at den er splitter ny er bare problemet at den oppleves som nokså gammel allerede.

Navigating the Mindfield er for all del en kul og lesverdig bok, med mange veldig lesverdige artikler som holder høy kvalitet og som i tillegg er skrevet i et meget leselig språk. De handler også (deprimerende nok) som regel om svært dagsaktuelle tema: terapier som ikke virker, tester som ikke tester, diagnoser som ikke er særlig diagnostiske, selvhjelp som ikke hjelper og vanlige fallgruver for slutninger. Det er aktuelt, velskrevet, interessant og tildels morsom, tildels tragisk lesning.

Problemet er det som ofte er felles for antologier på Prometheus: Det er alt sammen gammelt stoff. De færreste vil riktignok ha lest det, ettersom det er publisert i vitenskapelige og halvveis populærvitenskapelige tidsskrift som ikke blir lest av de fleste. Men jeg må innrømme at jeg hadde lest akkurat så mange av artiklene fra før og hadde ventet så lenge på boken at jeg først ble litt skuffet.

Det er for all del grunn til å glede seg over en svært velskrevet artikkel som Gaudiano og Herberts artikkel om TFT. Få kan lese den uten å le og riste på hodet. Men den oppleves likevel som gammel, i og med at den første gang ble publisert i 2000. Og det er likevel langt fra den eldste av artiklene, som stort sett er fra de første årene i vårt århundre eller de siste i det forrige.

Hvilket ikke nødvendigvis gjør dem utdaterte. Det bare gjør dem vanskeligere å benytte som bakgrunn for å si noe annet enn hvor vurderingen av forskningsresultat tildels befant seg den gang. Uten at jeg skal påstå at det har beveget seg så fryktelig mye for det meste av det verste, er det likevel irriterende at man ikke får noe oppdatert på feltene. Hvor er vi i 2009? Det må vi fortsatt (og nokså selvsagt) søke i tidsskriftbaser for å få noen idé om.

Noe som (det er en annen historie) gir mange interessante og ofte hoderistende opplevelser. Om nøyaktig det samme som man kan lese om her.

Tilbake til boken, får man ta det som det det er: En nokså folkelig orientert formidling av hva man mener er godt og dårlig, vitenskapelig og pseudovitenskapelig innen klinisk psykologi. Det er forståelig skrevet, tydelig i konklusjoner, og forsøksvis plukket fra steder som allerede har sørget for at den vitenskapelige kvaliteten er over pari. Jeg har likevel en høne å plukke med det faktum at pludringen til Singer og Lalich har fått bre seg over to artikler. Det var de aldri verdt. (At jeg ikke er direkte uenig med dem i det de skriver i artiklene som er inkludert er en annen sak.)

Verdt det er til gjengjeld det aller meste av det andre. For alle dem som ikke har lest Science and Pseudoscience in Clinical Psychology fra 2003, er dette en verdig erstatning. Ikke fordi den helt holder samme nivå, men fordi den ikke ligger så langt unna, samtidig som den både favner bredere og formidler enklere. Der den første krever full konsentrasjon, kan denne ofte leses på sengen (hvilket den for mitt vedkommende også er). Og enkelte passasjer er av typen du ønsker å lese høyt for andre.

Siden Tidsskrift for den norske psykologiforening nettopp har et nummer om «klinisk intuisjon», er det f.eks. fornøyelig å lese noe eldre artikler som slakter konseptet fullstendig. Og «energipsykologi», projektive tester av ymse slag, samt populære teorier om traumebehandling og allehånde tester for det meste får unektelig også sine pass påskrevet.

For de fleste vil med andre ord Navigating the Mindfield være et verdifullt tilskudd til lesningen. Og et både faglig tungt og litterært tilgjengelig bidrag.

Men noen av oss har lest det før og kunne nok ønsket oss én og annen nyskreven og mer oppdatert artikkel også. Uten, når sant skal sies, at det gikk alt for mye utover moroa med lesningen.

Scott O. Lilienfeld, John uscio & Steven Jay Lynn (red.)
Navigating the Mindfield. A Guide to Separating Science from Pseudoscience in Mental Health.
Prometheus Books 2009, 634s.
ISBN 978-1-59102-467-5