Det er er enkelte ganger man tar seg i å slite med å tenke noe annet enn at folk får som fortjent. Det finnes svindler som virker så gjennomskinnelige at det umiddelbart er vanskelig å tro at noen faktisk går på sånt. Blant de absolutte favorittkandidatene til prisen for «totalt dekket av englefjær» har vi kundene til pengehealeren Nancy Marks. Når de ikke vinner, er det helst fordi enkelte til slutt hadde fornuft nok til å anmelde. Resultatet behøver man knapt være synsk for å forutsi:

Nancy Marks, 55, owned Psychic Reading, 707 S. Public Road, in Lafayette. A Boulder County jury found her guilty in December of 14 counts of theft and two counts of tax evasion.

The victims told police that Marks said she needed their cash to «draw out the bad energy» and their credit card numbers to see how frequently the number 6 appeared. Marks then refused to return the cash and used the credit cards to make purchases

Hun får fem år på seg til å «trekke ut de negative energiene» fra tidligere beslutninger, evt til å overbevise andre innsatte om sine fantastiske evner.