Nessie.jpg
Nessie-jeger Robert Rines gir straks opp jakten etter 37 år. 85-åringen gir ikke opp fordi han har sluttet å tro, men fordi han tror Nessie (omsider) er avgått ved døden.

Men det var ikke den imponerende alderen som har drept Nessie:

He started in 1971. The following year, he watched a 25ft-long hump with the texture of elephant skin gliding through the water.

His original trip was to help another monster hunter with sonar equipment and quickly identified large moving targets.

He was smitten and returned the next year, which is when, he says: «I had the misfortune of seeing one of these things with my own eyes.»

Since then, he has been obsessed with tracking down the creature with a staggering array of hi-tech equipment. It was this gear that took the famous «flipper» picture that year which created a stir around the world.

Despite having hundreds of sonar contacts over the years, the trail has since gone cold and Rines believes that Nessie may be dead, a victim of global warming.

Selvfølgelig må det ha vært global oppvarming. Vi får håpe han finner restene på siste ekspedisjon.

I litt mer seriøst modus skulle jeg ønske noen hadde gjort et virkelig grundig portrettintervju av mannen. Hva tenker og sier en gammel mann som har lett etter Nessie halve livet? Det bør være noe mer der enn «global warming did it».

(Fra Daily Record via Hablog.)