Vi har vært innom «ph-mirakel»mannen Robert O. Young her på bloggen tidligere.

Mannen står bak oppsiktsvekkende «innsikter» i biologiens og forskningens verden, snåle idéer om universell helbredelse som blir mye mer forståelige når man oppdager at utdannings-«gradene» hans er postordre fra en ikke-akkreditert institusjon (et «tøyseuniversitet»), og at han generelt føler seg fullstendig fri fra både basal biologi og generelle atferdsnormer om pasientbehandling og «truth in advertising».

Og det er reklame han stort sett holder på med. Sist i Stavanger, noe Aftenbladets Toralf Sandø ikke har latt gå upåaktet hen.

Sandø har tatt seg tid til å høre på vrøvlet, og slår i dagens Aftenblad til på en dobbeltside med titler som «Kvakksalver verver selgere», «-Svært useriøst og uvitenskapelig», og «Ble dømt for kvakksalveri». Det er bare den siste saken som ligger på nett, og det er der Sandø gjør det ekle grepet å faktisk sjekke hva Young sier. Etter å ha konfrontert ham med en medierapportert kvakksalverdom Young benekter, går Sandø til kilden og skaffer dommene så vi alle kan lese at Young dengang tilsto, ble idømt prøvetid, holdt den, og saken deretter «protokollert som avvist». Og at han senere er ilagt forbud mot å analysere eller skaffe blodprøver av «pasienter».

I resten av artiklene fortelles det kort om Youngs avsindige teorier og hvordan de, slik Deseret News klokelig kommenterte blir brukt til å foreskrive «as treatment a product that he sells», innhentes det kort kommentar fra fylkeslege Pål Iden, som fornuftig nok sier at Youngs idéer om sykdom er useriøse og at det å ta dem på alvor kan være farlig fordi det kan medføre at man oppgir nødvendige medisiner.

Nå venter vi på et par oppfølgere om mer eller mindre grådige eller idealistiske norske følgere, såkalte «mikroskopister» som formidler det forkvaklede evangeliet etter Young.

Og gjerne noe kort om hvor totalt på trynet helt basale element i teorien er.

Det handler, veldig kort, om hvordan vi må spise mer basisk mat for å gjøre blodet mindre surt («syre» gjør oss syke). Men mat har ingen sjanse til å påvirke blodets pH i noen vesentlig grad. PH-verdien ligger uansett i det begrensede rommet mellom 7,35 og 7,45, takket være syre-base homeostase i kroppen (mer om organismens H+-homeostase her). Og når den ikke gjør det, ligger du gjerne litt tynt an.

Kosthold har innflytelse under det minimale på dette punktet. Det som kommer inn i munnen, blir mer enn hurtig surt nok når det kommer i kontakt med magesyren. Deretter entrer det tarmsystemet hvor det sterkt basiske bukspyttet «nøytralisere[r] det sure mageinnholdet idet det forlater magesekken».

Som kommentert tidligere om dette sure, dyrekjøpte, uvirksomme, overreklamerte tøyset: Surt i magen, basisk i tarmen, helt uavhengig av hvor basisk eller surt det er i det du tar det i munnen. Og uten noen interessant effekt på blodet Young og co er så «opptatt» av.

Hvilket selv en postordre-naturopat burde ha lært i den amerikanske grunnskolens fysiologikurs.

(Temaet har vært diskutert på forumet, Martin har sprøytvarslet selgerne, og jeg takker ellers Toralf Sandø både for tips og innsats. Etter å ha sett hvor hardt og moralfritt en del av Youngs disipler selger tøvet sitt mot alvorlig, kroniske og akutt syke: Måtte både han og kollegene gå dem alle i sømmene.)