Vi har vært innom «ni av ti»-bløffer her før, og har egentlig konkludert med at det er et langt bedre kjennetegn på tøys (i, la oss si ni av ti tilfeller?) enn på effektive hvadetnåskalvære.

Som vanlig vil vi gjerne se dokumentasjon i det minste.

Og når vi nok en gang får høre det om røyking og hypnose, vel…

Vi får ta det kort om igjen. Denne gang er det Norsk forening for klinisk hypnose som kan fortelle til Vårt Land at:

Ni av ti slutter å røyke etter behandling med hypnose. Noen kan få tilbakefall, men det er en veldig god statistikk.

Det er fortsatt noe som rimer på pudder.

Som vi har vært innom her noen runder før, foreligger det ett og annet av forskning på dette fra før. Cochrane reviewet konluderer med: «There was no evidence of an effect of hypnotherapy compared to rapid smoking or psychological treatment.»

En av de mer positive studiene, i Nicotine & Tobacco Research 2008 fant en positiv forskjell som knapt er signifikant mellom hypnose og annen behandling.

Da var to av ti røykfrie etterpå.

Hvilket muligens gjør at man kan karakterisere den skeptiske røst Vårt Land slipper til som nokså forsiktig i sitt ordvalg:

Det finnes ingen tilstrekkelig dokumentasjon på at ni av ti som lar seg behandle med hypnose, slutter å røyke, ifølge Helsedirektoratet.

Nei, snarere det motsatte.

At foreningen for klinisk hypnose bringer slikt til torgs, gjør meg noe betenkt på hva annet de kan tenkes å tro er gode idéer.