Mange produkter og tjenester innen alternativ behandling markedsføres med misvisende antydninger eller løfter om virkning. Det gir seg nesten selv. De har stort sett ingen eller nesten ingen effekt utover placebo og nocebo. Noen er verre enn som så. Ingen av delene virker umiddelbart fristende på potensielle kunder. Dermed får vi tull om «avgiftende fotbad» og andre tøysete «detox-produkt, juksedingser for det meste og pseudovitenskapelig nonsens som vil være en kur for alt.

Noen av dem annonserer åpent med tøvet, andre gjemmer strategisk det drøyeste og minst lovlige til møtet med pasienter på sitt mest sårbare. Og det lille som finnes av kontrollorgan utenfor er avhengige av at saker blir bragt frem i lyset. Derfor er det med stor glede vi ønsker velkommen initiativet Nightingale Collaboration.

Initiativet springer ut av erfaringene med innklagingen av misvisende markedsføring av kiropraktisk behandling i forbindelse med det mislykkede injuriesøksmålet mot Simon Singh. Målsetningen er å bedre beskyttelsen av befolkningen med hensyn til misvisende reklame for alternative behandlingsformer og få behandlernes organisasjoner til å ha og bruke klare etiske retningslinjer. For å komme dit må man aktivt gå ut og undersøke markedsføringen og påpeke hvor den er misvisende. Og klage det inn til rette instans.

I det siste tilfellet er «crowdsourcing» et viktig moment:

It will be very much a collaborative effort.
Possible tasks include:
1. Locating misleading information, whether that is on the Internet, in national or local press, in local clinics, etc.
2. Gathering this misleading information in a legal and diligent manner.
3. Coordinating local campaigns.
4. Submitting complaints to the appropriate regulatory bodies

Litt mindre organisert har Skepsisforumet allerede gjort noe lignende flere ganger.

Av og til med godt utfall, som Niklas sak om ørelys, der Helsetilsynet skrev til det innklagede firmaet at:

Statens helsetilsyn finner at din markesføring av Otosan ørelysbehandling og Akupunktur 2000 ikke er i tråd med kravet om saklig og nøktern markedsføring, jf. helsepersonelloven § 13.

Vi anmoder derfor at du umiddelbart endrer denne markedsføring på din hjemmeside slik at den samsvarer med kravene i helsepersonelloven § 13.

Tilsvarende fikk samme Niklas Mattilsynet til å sende en skarp advarsel om ulovlig markedsføring i en mer alvorlig sak.

Tiltaket var utmerket. Det har ligget nede en stund hos oss, men opprettelsen av Nightinggale-samarbeidet kan kanskje virke som en oppmuntring til å starte opp igjen og gjøre det grundigere.

Det er kanskje av de viktigere tingene vi kan gjøre med enkle midler og beskjeden innsats.