Fossilet av arken i følge Ron Wyatt. Som ikke var geolog.