Vi begynner pent og rolig her, med en av bøkene som ramlet inn døren i sommer, i den perioden da bøker ble pakket pent ned i kasser de nå gradvis kryper ut av. Evind Balsvik og Susanna Sollis Introduksjon til samfunnsvitenskapene inneholder ex.fac-tekstene til Samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo. Det er et tobindsverk, og det er snakk om bind 2, siden det er det jeg har fått.

La det være sagt med én gang: Jeg har sjelden noe videre til overs for lærebøker (kjedelig later til å være noe tilnærmet et genrekrav), og det pleier ikke hjelpe at de er antologier (sprikende). Dette er en nokså annerledes type lærebok i så måte. Det er mer som et kompendium der redaktørene, slik vi faglærere gjør, har plukket publiserte artikler som passer til tema og problemstillinger i kurset og kombinert det med gamle og nye kapitler for eksplisitte lærebokformål. Uten å ha tatt noe ex-fac noen gang, det begynte lenge etter min tid, og uten planer om å lese boken som lærebok, må jeg si at det virker som en noe mer tilfredsstillende måte å lage lærebok på.

I tillegg til bestillinger til enkeltkapitler har redaktørene altså også plukket en rekke klassikere ned fra støvete hyller og inn i pensumlitteraturen. Dog uten å bli alders- og navnefetisjister. Ikke at jeg noen gang har vært lei meg fordi sosiologipensum i sin tid tvang meg til å lese (enda) flere originalverk av Marx, Weber, Durkheim og andre fra et århundre eller to tilbake, men det er ikke så dumt å se at det har skjedd bittelitt etterpå heller. Nils Christies klassiske studie av serberleirene i Nord-Norge er for eksempel ikke bare fulgt av Stanley Milgrams berømte studie av lydighet eller Max Weber om samfunnsvitenskapenes «objektivitet», men også av artikler fra langt yngre og norske krefter.

Bind 2 har noen enkle introduksjonstekster om nokså kompliserte spørsmål og gjerne noen om litt mer fokuserte spørsmål i det komplekse feltet, fordelt på «forskningsopplegg og metode», «vitenskapelige forklaringer og metodologi» (hvor jeg gjenfinner en tekst av Jon Elster jeg umiddelbart gjenfinner fra mitt eget ex.phil-pensum) og «normative problemstillinger i vitenskap og samfunn».

Det er den siste delen av boken som gjør at jeg har mitt eget eksemplar. Hyggelig (eventuelt ironisk) nok for en som primært sysler med marginal empiri i et fag som er plassert under «humaniora» (hva nå det er for noe) har jeg nemlig et artikkelbidrag om normative spørsmål i en lærebok for samfunnsfag. Jeg er litt stolt av dét. Artikkelen har forsåvidt vært brukt i doktorgradsopplegg for samfunnsfag før, men det er noe eget ved å komme i hyggelig selskap. Generelt, selvsagt, men jeg må innrømme at det gleder ekstra å komme direkte etter Robert Mertons klassiske KUDOS-artikkel. Spesielt i og med at det betyr at Mertons arbeid nå både finnes tilgjengelig på norsk og blir lest av ekstra mange. Det kan vanskelig gjøre annet enn godt.

Og det gjør formodentlig en lang rekke av de kapitlene jeg ikke har lest, eller bare skummet, også. Det ser innholdsmessig fint ut og relevant så det forslår for ferske studenter. Og noen og enhver andre.

Evind Balsvik & Susanna Maria Solli (red.)
Introduksjon til samfunnsvitenskapene. Bind 2
Universitetsforlaget 2011, 399s.