En gang i verden var norsk konspirasjonskultur nokså oversiktlig (hvis vi ser bort fra den delen som bare var interessert i døde kjendiser): Du hadde (grovt sett) den veldig religiøse med tilknytning til et ditto amerikansk miljø, og du hadde den veldig høyreorienterte med ditto internasjonale tilknytninger. Den første ga ut egne pamfletter som var nokså greit tilgjengelig, de andre var litt mer komplisert å få tilgang til. Du måtte gjerne gjennom enten litt spesielle individ eller bokkataloger med veldig mye fint i ørner, våpen og indisk symbolikk.

Så kom nettet, 11.september 2001 og verden forandret seg.

John Færseth kaster et blikk og en skarp tunge på utviklingen og samtidstilstanden i artikkelen Mellom chemtrails og bakkemannskap, og forklarer et stykke på vei hvorfor et veggmaleri ved Hausmania er spekket med referanser til Nimrod, Babels tårn og frimurernes onde planer om verdensherredømme.

Borte hos Humanist, så gakk dithen og les.