I forbindelse med noen av de verre sakene om kiropraktikertøv internasjonalt har stilt meg selv spørsmålet: Hvordan er egentlig tilstanden i Norge?

Jeg tror i utgangspunktet de aller fleste er kunnskapsrike, nøkterne behandlere som holder seg til ryggsmerter og mest gir gode atferdsråd og litt behandling som kanskje ikke hjelper så mye, men som sjelden skader. Men jeg har også spekulert på om ikke det også er en litt for stor minoritet av «alternative» kiropraktorer igjen. Vi utdanner dem tross alt ikke selv, institusjonene de utdannes ved er blandet drops, og selv fra de bedre kommer det av og til en del rart.

Noen oppslag i Vårt Land nylig antyder også at det ikke bare er ute man har mye rart for seg.

Det er kjeden «Klinikk for alle» som ser ut til å ta stifterens ord om at «95% of all disease is due to subluxations of the spine» nokså alvorlig. For her er det langt fra bare rygg som er involvert:

En familie fikk før jul et dokument fra kiropraktorklinikken Klinikk for Alle Rogaland hvor det ble lovet at de kunne kurere ADHD, autisme, Asbergers syndrom, Tourettes syndrom og dysleksi.

Familien gjorde det fornuftige: De kontaktet lege, som igjen kontaktet Helsetilsynet. Og Vårt Land. Som skaffet seg skrivet klinikken presenterte om behandlingen (et skriv som tydelig brøt mot hva Forbrukerombudet har sagt om markedsføring av alternativ behandling). Der får vi tydeligvis presentert en blandet kost behandlinger:

I skrivet beskriver de hvordan disse sykdommen kan kureres gjennom kostholdsterapi, kiropraktisk behandling og nevrologisk rehabiliteringstrening – som for eksempel sansestimulering, og koordinasjons- og balanseøvelser.

Hvilket selvsagt ville vært utmerket om dette hadde dokumentert effekt. Men det har det ikke, sier lederen for Norsk Kiropraktorforening, som er krystallklar i sin avvisning og avstandstagen:

Å forespeile en kur til foreldre med barn med alvorlige nevrologiske sykdommer bryter med god kiropraktorskikk. Dessuten har norske kiropraktorer sitt hovedvirke innen behandling av muskel- og skjelettlidelser.

Ogre tar avstand fra at det finnes forskning som bygger opp under Klinikk for Alle Rogalands påstander.

Klinikk for Alle på sin side lover å rette opp det verste og prøver å få begge årene i vannet samtidig. Det ville vært lettere å tro på den gode viljen og innsikten om det ikke var for det begredelige faktum at dette ikke er første gang de er involvert i slik behandling og slike løfter.

Forrige gang fikk de imidlertid bare positiv presse ved hjelp av «mirakelberetninger» (aka pasienthistorier), og da var det ikke mye selvkritisk granskning å se.

Det er selvsagt lov til å håpe at kritisk oppmerksomhet både fra presse og ikke minst egen profesjons sentralorganisasjon kan få ting på rett kjøl. Men at dette har lang historie, er tilknyttet et segment av profesjonen internasjonalt og henger tett på deler av «ortodoks» tenkning kan nok gjøre det noe vanskeligere. Derfor trenger de mer vitenskapsorienterte all den hjelp kritisk oppmerksomhet utenfra kan gi.

Som f.eks. fra Vårt Land, som skal ha all ros for godt og grundig arbeid.

(Takk til Gnisten på forumet for tips.)

Oppdatering

Lederen for Norsk kiropraktorforening har fortsatt å være profesjonelt skarp og klar i formen. Og Klinikk for Alle beklager like tydelig.

Utmerket. Sånn skal det være.

Kan vi håpe på en liten opprydning i sånt som Christer og andre har dokumentert under også?

(Meget forsinket oppdaget via Gnisten på forumet.)