Det er etterhvert velkjent at det står dårlig til med biologikunnskapene både på høyre- og venstresida. På venstresida vil de at gener ikke skal ha noe å si, på høyresida vil de at gener skal ha alt å si. Ny Tids redaktør Dag Herbjørnsrud forklarer 11/3 hva han ikke har skjønt så langt, og bruker sin manglende kunnskap som argument for å tillegge Harald Eia en agenda om å angripe de progressive verdiene fra 1968.

Jeg er litt usikker på om Herbjørnsrud har sett episodene. Her er hans tolkning av den første:

Den første episoden handlet om hvorvidt det er gener eller kultur som er hovedårsaken til de ulike interesseforskjellene mellom kvinner og menn.

Nei, episoden handler ikke om dét. Den handler om ulike interesseforskjeller ensidig skyldes kultur, eller om de skyldes en kombinasjon av kultur og arv. Den neste episoden tolkes slik:

Den andre om hvorvidt det er arv eller miljø som avgjør menneskets intelligens og personlighet.

Nei, den handlet ikke om dét – den handlet om hvorvidt personlighet kan forklares utelukkende ved miljø, eller ved en kombinasjon av arv og miljø.

Siden det er masse pirkepetter- og karier som leser dette: Ja, jeg vet at det som egentlig forklares, er varians. Varians i personlighet forklares ved en sum av varians i arv og varians i miljø. Og at kultur og miljø ikke er helt det samme. Men det er altså Herbjørnsrud som bruker ordene om hverandre her – og som ikke har skjønt at debatten ikke dreier seg om det er arv eller miljø som bestemmer intelligens og personlighet.

Så hva er Herbjørnruds bekymring? Jo, utspillene er politisk motivert av deterministiske evolusjonspsykologer. Kan du nevne noen, Herbjørnsrud? Det er evolusjonspsykologene som har dokumentert at arvet ikke betyr uforanderlig. Hvorfor vet ikke mennesker med makt dette?

Herbjørnsrud leverer solid dokumentasjon på at Eia har rett: Å kunne noe om arv og biologi er blitt fortiet av politiske årsaker av mennesker med makt.

🙂