Etter et ekstraordinært årsmøte 13. oktober, har Skepsis fått nytt styre:

Leder: Mona H. Klausen
Nestleder: Marit M. Simonsen
2. nestleder: Kjetil Hope

Arbeidsstyre:

Dan-Raoul Miranda, Kjersti Nilsen, Christopher Norderhaug, Magnus Bernhardsen, Kristoffer Robin Haug, Håkon Mosseby.

 

Vi takker gamle styremedlemmer for innsatsen, og ønsker de nye velkommen!